||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu| Cwcis
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.abertawe.gov.uk/index.cfm?articleid=24590
Cyfeirlyfr Gwasanaethau
image depicting Link to How to Get to Swansea
||
Erthyglau ar gyfer Awst
image depicting Calendar
Gwyliau Casgliad Sbwirel ac Ailgylchu
Bydd dyddiau casglu'n newid adeg Gwyliau Banc.|
image depicting Architect Image 1
21st Century Schools Programme and Land Sales
Mae'r tudalennau yma yn cael eu cyfieithu i'r Gymraeg ar hyn o bryd. Bydd y tudalennau Cymraeg i'w gweld erbyn dechrau mis Medi.|
image depicting football
Tocyn Parcio â Blaenoriaeth ar gyfer gemau cartref yr Elyrch
Rydym yn cynnig lle parcio gwarantedig ar ddiwrnodau gemau ar gyfer deiliaid y tocynnau â blaenoriaeth yn safle Parcio a Theithio Glandwr am £99 |
image depicting school term times
Dyddiadau Tymhorau a Gwyliau Ysgol 2014/2015
Mae'r dyddiadau canlynol bellach wedi cael eu cymeradwyo ar gyfer Tymhorau Ysgol a Gwyliau blwyddyn academaidd 2014/2015 |
 
Beth Sy'n Digwydd
image depicting What's On in Swansea
Singleton Park - 1 August to 31 August

Swansea Bay - 21 September

Canfod Gwasanaeth Lleol
Cod Post:
Gwnewch o Ar-lein
Cysylltiadau:
image depicting Link to information in other languagesimage depicting External link to Gov.UK websiteimage depicting External link to Welsh Government websiteimage depicting External link to Get Safe Online websiteimage depicting External link to Transport Direct website
© 2014 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340