||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu| Cwcis
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.abertawe.gov.uk/index.cfm?articleid=24590
Cyfeirlyfr Gwasanaethau
image depicting Link to How to Get to Swansea
||
Erthyglau ar gyfer Awst
image depicting Sun thumbnail
Gwyl y banc mis Awst
Eich arweiniad ar-lein i'r holl weithgareddau a gwybodaeth bwysig am y cyngor y bydd ei hangen arnoch dros gwyl y banc mis Awst.|
image depicting IPC Athletics European Championships
Pencampwriaethau Athletau Ewrop yr IPC 2014
Tocynnau ar werth ar gyfer Pencampwriaethau Ewropeaidd Athletau'r IPC.|
image depicting Architect Image 1
21st Century Schools Programme and Land Sales
Mae'r tudalennau yma yn cael eu cyfieithu i'r Gymraeg ar hyn o bryd. Bydd y tudalennau Cymraeg i'w gweld erbyn dechrau mis Medi.|
image depicting picture of a lady using an ipad
Abertawe Ar-lein
Ydych chi eisiau dysgu mwy am ddefnyddio cyfrifiaduron neu fynd ar-lein? |
 
Beth Sy'n Digwydd
image depicting What's On in Swansea
Singleton Park - 1 August to 31 August

Swansea University - 19 August to 23 August

Plantasia - 19 August to 21 August

Canfod Gwasanaeth Lleol
Cod Post:
Gwnewch o Ar-lein
Cysylltiadau:
image depicting Link to information in other languagesimage depicting External link to Gov.UK websiteimage depicting External link to Welsh Government websiteimage depicting External link to Get Safe Online websiteimage depicting External link to Transport Direct website
© 2014 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340