||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu| Cwcis
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.abertawe.gov.uk/index.cfm?articleid=24590
Cyfeirlyfr Gwasanaethau
image depicting Link to How to Get to Swansea
||
Erthyglau ar gyfer Medi
image depicting Aactive swansea health evenings
Active Swansea free health evenings
Swansea residents will have the chance to try out some new fitness sessions this September as Active Swansea leisure centres put on free health evenings. |
image depicting Architect Image 1
Gwerthu Tir a'r Rhaglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif
Dylai pob plentyn gael ei addysgu mewn dosbarthiadau sy'n addas i'r diben a chael mynediad i ardaloedd dysgu awyr agored gan gynnwys mannau gwyrdd. |
image depicting school term times
Dyddiadau Tymhorau a Gwyliau Ysgol 2014/2015
Mae'r dyddiadau canlynol bellach wedi cael eu cymeradwyo ar gyfer Tymhorau Ysgol a Gwyliau blwyddyn academaidd 2014/2015 |
 
Beth Sy'n Digwydd
image depicting What's On in Swansea
Dylan Thomas Centre - 5 September to 24 December

Singleton Park - 13 September

Swansea Bay - 21 September

Canfod Gwasanaeth Lleol
Cod Post:
Gwnewch o Ar-lein
Cysylltiadau:
image depicting Link to information in other languagesimage depicting External link to Gov.UK websiteimage depicting External link to Welsh Government websiteimage depicting External link to Get Safe Online websiteimage depicting External link to Transport Direct website
© 2014 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340