||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu| Cwcis
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=24590
Cyfeirlyfr Gwasanaethau
image depicting Link to How to Get to Swansea
||
Erthyglau ar gyfer Ebrill
image depicting Easter chick
Gwyl y Banc
Eich arweiniad ar-lein i'r holl weithgareddau a gwybodaeth bwysig am y cyngor y bydd ei hangen arnoch dros Gwyl y Banc.|
image depicting Keep it to 3 logo
3 sach ddu yn unig
Mae Cyngor Abertawe'n gofyn i breswylwyr gadw at 3 yn unig a pheidio â rhoi mwy na 3 sach ddu allan bob pythefnos o fis Ebrill. |
image depicting Window Sticker
Angen mwy o sachau ailgylchu?
Rydym am ei gwneud mor hawdd â phosib i chi ailgylchu. Er mwyn sicrhau bod gennych ddigon o sachau a blychau, maent ar gael mewn nifer o leoedd.|
image depicting Budget consultation
Abertawe Gynaliadwy
Diolch am eich adborth ar Abertawe Gynaliadwy - Yn Addas i'r Dyfodol |
 
Beth Sy'n Digwydd
image depicting What's On in Swansea
Swansea Museum - 21 February to 12 December

Plantasia - 15 April to 17 April

Oystermouth Castle - 17 April

Canfod Gwasanaeth Lleol
Cod Post:
Gwnewch o Ar-lein
Cysylltiadau:
image depicting Link to information in other languagesimage depicting External link to Gov.UK websiteimage depicting External link to Welsh Government websiteimage depicting External link to Get Safe Online websiteimage depicting External link to Transport Direct website
© 2014 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340