Chwilio'r wefan
English

David Walliams' Awful Auntie

Gan gynhyrchwyr arobryn Gangsta Granny.

Awful Auntie 2
14 Tach 2018 - 17 Tach 2018
7.00PM. Mer - 1.30pm, Iau - 1.30pm, Gwe - 10.30am, Sad - 2.30pm
Theatr y Grand Abertawe
Stryd Singleton, Abertawe SA1 3QJ Oriau Agor y Swyddfa Docynnau: Llun – Sad, 12.00 Canol dydd – 8.00pm Dyddiau sioe Llun – Sad, 12.00 Canol dydd – 6.00pm Dyddiau heb sioe

Tocynnau: £10.00 - £18.50 Mae consesiynau dethol ar gael
Mae pob tocyn yn cynnwys cyfraniad gwerth 50c at y Gronfa Adfer.
Codir ffi am gadw lle ar-lein.
Ysgol - £8.50
Perfformiad â dehongliad Iaith Arwyddion : Gwe 16 Tach 7.00pm

Perfformiad â disgrifiad sain - Sad 17 Tach 2.30pm


Buy Tickets Button Welsh
Pan aiff Stella i Lundain gyda'i rhieni, yr Arglwydd a'r Arglwyddes Saxby, nid oes ganddi unrhyw syniad bod ei bywyd mewn perygl! Pan fydd hi'n dihuno dri mis yn ddiweddarach, dim ond ei Modryb Alberta sy'n gallu dweud wrth Stella am yr hyn sydd wedi digwydd. Ond nid yw popeth mae Modryb Alberta'n ei ddweud wrthi hi'n wir, ac mae Stella'n darganfod yn gyflym y bydd angen iddi frwydro am ei bywyd yn erbyn ei modryb ei hun!
Gan gynhyrchwyr arobryn Gangsta Granny, daw perfformiad cyntaf y byd o sioe David Walliams sy'n llawn ofnau, ffraeo a chyfeillgarwch, gan gynnwys tylluan enfawr, ysbryd bach iawn a modryb ofnadwy!

"The Birmingham Stage Company's Gangsta Granny is truly brilliant, so I'm hugely excited that they're now bringing Awful Auntie to the stage. It promises to be a thrilling show and a total hoot - Wagner and I can't wait to see it!" DAVID WALLIAMS

Ffôn: 01792 475715
Wedi'i bweru gan GOSS iCM