Chwilio'r wefan
English

Comedy Club (Adain y Celfyddydau)

Cewch ymlacio gyda ffrindiau a chwerthin llond eich bol wrth fwynhau comedi wych a diod, yn null cabare. 16+ oed.

Comedy Club
28 Maw 2018
8.00PM.
Theatr y Grand Abertawe
Stryd Singleton, Abertawe SA1 3QJ Oriau Agor y Swyddfa Docynnau: Llun – Sad, 9.30am – 8.00pm

Tocynnau: £11.00 
Mae pob tocyn yn cynnwys cyfraniad gwerth 50c at y Gronfa Adfer.
Codir ffi am gadw lle ar-lein.
Buy Tickets Button Welsh
Mae Theatr Grand Abertawe'n cynnal Clwb Comedi rheolaidd gyda rhai o'r perfformwyr gorau ar y cylch. I ymuno â rhestr e-bostio'r Clwb Comedi er mwyn derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am y clwb a digwyddiadau comedi eraill yn Theatr y Grand Abertawe, anfonwch e-bost gan nodi yn y bar teitl JOIN COMEDY MAILING LIST iMarchnataGrand.Abertawe@swansea.gov.uk

Dyma rai enghreifftiau o'r digrifwyr sydd wedi ymddangos yn y clwb dros y 10 mlynedd diwethaf: Jason Manford, Tim Vine, Marcus Brigstock, Rhod Gilbert, Nick Revell, Sarah Millican, Rob Deering, Brendan Burns, Noel James, Tom Rosenthal, Silky, Nick Coppin, Juliet Meyers, Simon Brodkin aka Lee Nelson, Earl Okin, Jon Richardson, Wes Packer, Al Pitcher, Howard Read, Josh Howie, Andrew Lawrence, Alex Horne, Russell Kane, Ian Cognito, Chris Corcoran, Wil Hodson a phwy sy'n cofio Chris Lynam?

Ffôn: 01792475715
Wedi'i bweru gan GOSS iCM