Chwilio'r wefan
English
£ pound sign

Trefnwch Ddebyd Uniongyrchol

Ddebyd Uniongyrchol yw'r ffordd hawsaf a mwyaf cyfleus o dalu Treth y Cyngor

Arbedwch amser ac arian trwy dalu trwy Ddebyd Uniongyrchol

Gofynnwch i dalu Treth y Cyngor drwy Gredyd Uniongyrchol drwy ddefnyddio ein ffurflen ar-lein

Os na allwch gwblhau ein ffurflen ar-lein, ffoniwch a bydd aelod o'n tîm gwasanaethau cwsmeriaid yn gallu trefnu'ch debyd uniongyrchol dros y ffôn. Sicrhewch fod manylion eich cyfrif treth y cyngor a'ch cyfrif banc wrth law pan ffoniwch.

Fel arall, gallwch  PDF Document Mandad Debyd Uniongyrchol Treth y Cyngor (PDF, 148KB)Yn agor mewn ffenest newydd , ei llenwi a'i phostio atom yn: Treth y Cyngor, Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe SA1 3SN.

Cewch ddewis o 4 dyddiad talu:

  • 1af y mis
  • 8fed y mis
  • 15fed y mis
  • 22ain y mis.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM