Chwilio'r wefan
English

Ed Byrne

Spoiler Alert. 16+.

Ed Byrne
7 Maw 2018
7.30PM.
Theatr y Grand Abertawe
Stryd Singleton, Abertawe SA1 3QJ Oriau Agor y Swyddfa Docynnau: Llun – Sad, 9.30am – 8.00pm

Tocynnau: £24.50
Mae pob tocyn yn cynnwys cyfraniad gwerth 50c at y Gronfa Adfer.
Codir ffi am gadw lle ar-lein.
Buy Tickets Button Welsh
Meddai Ed, "Yn wreiddiol roeddwn i'n mynd i alw'r sioe yn "I'll Millennial You in a Minute", ond dywedodd fy hyrwyddwr bod y teitl hwn yn "ddryslyd mewn ffordd annymunol". Fy llif gadwyn i sydd yn y llun, gyda llaw."

'Comedy's Holy Grail' Sunday Times

Mae Ed, sydd wedi bod ar "Dara and Ed's Road to Mandalay" ac amrywiaeth o raglenni "Mock the Week", bellach yn enw adnabyddus oherwydd ei ymddangosiadau ar y BBC. Yn ogystal â'i yrfa ar y teledu, mae wedi ennill llu o edmygwyr o ganlyniad i'w sioeau byw. Mae Ed yn parhau i fod yn un o'r comedïwyr arsylwadol gorau ac ni ddylech golli ei waith byw!

Ffôn: 01792 475715
Wedi'i bweru gan GOSS iCM