Chwilio'r wefan
English
Speech bubbles

Ffordd y Brenin - cyfle i ddweud eich dweud

Hoffwn wybod eich barn chi am gynigion i ailddatblygu Ffordd y Brenin a'r ffyrdd cyfagos.

Nod y cyngor yw creu amgylchedd ar hyd llwybr canol y ddinas sy'n cefnogi byw a gweithio yng nghanol y ddinas. Mae'r rhain yn uchelgeisiau allweddol i adfywio holl ardal canol y ddinas a bydd yn elfen hanfodol o gynigion y Fargen Ddinesig.

Mae'r cynlluniau ailddatblygu'n cynnwys:

  • Ailfodelu llwybr cerbydau Ffordd y brenin i gynnwys ffordd â dwy lôn (un lôn i bob cyfeiriad)
  • Gwell ardaloedd cerddwyr 
  • Creu Parc Dinesig Ffordd y Brenin sy'n cynnwys mwy o fannau gwyrdd ar gyfer preswylwyr, gweithwyr ac ymwelwyr.

Cynigir newidiadau hefyd fel rhan o'r cynlluniau ar gyfer Stryd Mansel, Stryd De-La Beche, Grove Place, Heol Alexandra, Stryd y Berllan a Ffordd Belle Vue lle caiff traffig dwyffordd ei gyflwyno.

Gweld y cynlluniau

PDF Document Cynlluniau Ffordd y Brenin (PDF, 1Mb)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Ffordd y Brenin – map o lif traffig arfaethedig (PDF, 3Mb)Yn agor mewn ffenest newydd

Bydd y cynlluniau hefyd ar gael i'w gweld yn y sesiynau galw heibio (gweler isod).

Sut i ddweud eich dweud

Y dyddiad cau ar gyfer adborth yw 12 ganol dydd, ddydd Gwener 10 Mawrth 2017.

Cwblhewch yr holiadur ar-lein nawr

Sesiynau Galw Heibio

Cynhelir sesiynau galw heibio yn Theatr y Grand lle gallwch weld y cynlluniau a dweud eich dweud ar y dyddiadau canlynol:

  • Dydd Mawrth 14 Chwefror, 9.30am - 5.00pm
  • Dydd Mercher 15 Chwefror, 9.30am - 5.00pm
  • Dydd Iau 16 Chwefror, 9.30am - 5.00pm
  • Dydd Mawrth 21 Chwefror, 9.30am - 5.00pm
  • Dydd Mercher 22 Chwefror, 9.30am - 5.00pm

Bydd yr arddangosfa'n cael ei gosod yn Adain y Celfyddydau ar yr ail lawr, a bydd swyddogion y prosiect yno i ateb unrhyw gwestiynau.

Mae'r lleoliad yn gwbl hygyrch.

Rydym yn croesawu defnydd o'r iaith Gymraeg yn ystod y digwyddiad galw heibio, ond byddem yn gofyn i unrhyw un sydd am siarad Gymraeg roi gwybod i ni ymlaen llaw er mwyn sicrhau bod siaradwyr Cymraeg ar gael bob amser.

Bydd dolen glyw ar gael bob dydd ac eithrio dydd Mercher 15 Chwefror. Ymddiheurwn ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra o ganlyniad i'r diffyg cyfarpar ar gael ar y diwrnod hwn.

Bydd cyfieithydd Iaith Arwyddion Prydain ar gael rhwng 10.00am a 2.00pm ddydd Mercher 15 Chwefror a dydd Mercher 22 Chwefror.

Lawrlwytho arolwg papur

Os nad ydych yn gallu cwblhau'r arolwg ar-lein, gallwch lawrlwytho copi papur a'i ddychwelyd ar e-bost i thekingsway@swansea.gov.uk neu drwy'r post i: Ymgynghoriad Ffordd y Brenin, Ystafell Gaerloyw, Neuadd y Ddinas, Abertawe SA1 4PE.

Word Document Arolwg prosiect Ffordd y Brenin (Word, 52kb)Yn agor mewn ffenest newydd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM