Chwilio'r wefan
English

Footloose

Mae Footloose yn dychwelyd ac mae'n well nag erioed!

Footloose
19 Mehefin 2017 - 24 Mehefin 2017
7.30PM. Sioe brynhawn sad 2.30pm
Theatr y Grand Abertawe
Stryd Singleton, Abertawe SA1 3QJ Oriau Agor y Swyddfa Docynnau: Llun – Sad, 9.30am – 8.00pm

Tocynnau: £12.00 - £31.00 Mae rhai consesiynau ar gael ar gyfer perfformiadau dethol
Mae pob tocyn yn cynnwys cyfraniad gwerth 50c at y Gronfa Adfer.
Codir ffi am gadw lle ar-lein.
Buy Tickets Button Welsh
Bydd Profiad Dyrchafedig VIP nos Wener yn rhoi'r cyfle i chi gwrdd â'r actorion ar ôl y sioe, i gael eich llun wedi'i dynnu gyda nhw ac i gael gwydraid o prosecco! Mae'n cael ei werthu fel dyrchafiad gwerth £10 ar ben eich tocyn ar gyfer y nos Wener. Mae'n cynnwys Cortyn VIP, poster Footloose (i gael cyfle i'w lofnodi) a gwydraid o prosecco. Ffoniwch 01792 475715 neu ewch i'r Swyddfa Docynnau i archebu tocyn.

Perfformiad a dehongliad Iaith Arwyddion Iau 22 Meh 7.30pm.


Gyda GARETH GATES  a  MAUREEN NOLAN 

Dylai pawb fwynhau wrth i'r ffilm gerdd gyffrous o'r 1980au gyrraedd y llwyfan mewn sioe sydd ar ei newydd wedd ar gyfer 2017. 
Mae Ren yn meddwl bod bywyd yn ddigon gwael pan gaiff ei orfodi i symud o'r ddinas i rywle dinod yng nghen gwlad America. Fodd bynnag, mae'n cael sioc wrth gyrraedd Bomont wrth iddo sylweddoli bod dawnsio a cherddoriaeth roc yn cael eu gwahardd. Gan fynd i'r afael â'r mater ei hun, cyn bo hir mae Ren yn achosi pob math o gynnwrf wrth iddo gael holl drigolion y dref ar eu traed. 
Yn seiliedig ar y ffilm o'r 1980au a oedd yn boblogaidd ar draws y byd, mae Footloose yn llawn hwyl a sbri a rhai o'r cerddorion mwyaf talentog yn y DU. Gyda choreograffi gyfoes, byddwch yn mwynhau clasuron o'r 80au, gan gynnwys Holding Out for a Hero, Almost Paradise, Let's Hear It For The Boy a'r trac teitl bythgofiadwy, Footloose, mewn ffordd newydd sbon.  
Y cynhyrchwyr yw tîm arobryn Sell A Door Theatre Company - cynhyrchwyr Avenue Q, American Idiot a Little Shop of Horrors. Mae Footloose yn dychwelyd ac mae'n well nag erioed!

**** 'Has the audience on their feet', OK! MAGAZINE
"The happiest most electrifying hit show - go now" SKY NEWS **** 'You leave feeling like you can change the world', MANCHESTER EVENING NEWS **** EDINBURGH EVENING NEWS "A must-see show" HULL DAILY MAIL
**** "It's a blast" METRO "Grease-meets-Glee" THE STAGE
Footloose

Ffôn: 01792475715
Wedi'i bweru gan GOSS iCM