Chwilio'r wefan
English

Forever In Blue Jeans

Dewch i ymuno mewn parti mawr wrth i Forever in Blue Jeans ddathlu 21 mlynedd hapus a llwyddiannus ar daith.

Forever In Blue Jeans
28 Maw 2018
7.30PM.
Theatr y Grand Abertawe
Stryd Singleton, Abertawe SA1 3QJ Oriau Agor y Swyddfa Docynnau: Llun – Sad, 9.30am – 8.00pm

Tocynnau: £18.00 & £20.00
Mae pob tocyn yn cynnwys cyfraniad gwerth 50c at y Gronfa Adfer.
Codir ffi am gadw lle ar-lein.
Buy Tickets Button Welsh
Dyma wledd berffaith o adloniant sy'n cynnwys cantorion, dawnswyr a cherddorion ardderchog yn chwarae canu gwlad a roc a rôl o'r radd flaenaf. Yn y sioe angerddol hon, ceir perfformiadau o ganeuon Patsy Cline, Garth Brooks, Elvis Presley, Billy Ray Cyrus, The Mavericks, Tammy Wynette, The Carpenters a Carol King, yn ogystal â chlasuron o sioeau cerdd cowbois gwych megis Oklahoma a Paint Your Wagon a llawer mwy. 
Bydd y Red Hot Blue Jeans Band yn perfformio darnau offerynnol syfrdanol ac wrth i'r sioe ddirwyn i ben gwahoddir pawb i'r parti ar gyfer y diweddglo mawr, sef cân nodedig Neil Diamond Forever In Blue Jeans. 

Ffôn: 01792 475715
Wedi'i bweru gan GOSS iCM