Chwilio'r wefan
 • A i Y

H

 • Diwrnodau HMS 2017/2018

  Mae'r dyddiadau hyn yn cael eu diweddaru drwy'r amser, felly gallant newid. Argymhellir eich bod yn cysylltu â'r ysgol unigol am gadarnhad.

 • Ffurflen talu ar-lein am hysbysiad o gosb addysg

  Gallwch dalu eich hysbydiad o gosb trwy ddefnyddio ein ffurflen talu ar-lein.

 • Gostyngiadau Hamdden

  Gostyngiadau hamdden a gynigir gan Ddinas a Sir Abertawe.

 • Hawliau tramwy

  Mae dros 400 o filltiroedd (647km) o Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn Ninas a Sir Abertawe. Mae'r rhwydwaith yn cael ei reoli a'i gynnal a'i gadw gan y Tîm Mynediad i Gefn Gwlad sy'n gweithio'n agos gyda thirfeddianwyr a defnyddwyr i gadw'r llwybrau mewn cyflwr da fel y gall y cyhoedd eu mwynhau.

 • Hoci dan do
 • Hynt

  Mae'r cerdyn Hynt yn gwneud mynediad i wasanaethau hamdden ac adloniant yn fwy hwylus i gwsmeriaid anabl.

 • Hysbysiadau cyfreithiol
 • Pobl Hŷn

  Byw'n annibynnol gartref ac yn eich cymuned; cael y gofal a'r gefnogaeth gywir pan fo'u hangen arnoch.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM