Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Ionawr 2019

Swansea Working / Gweithio Abertawe logo

Digwyddiad i helpu pobl sy'n chwilio am gyflogaeth newydd

Cynhelir digwyddiad yn Abertawe'r wythnos nesaf sy'n canolbwyntio ar helpu pobl i ddod o hyd i gyflogaeth newydd.

Guildhall

Gall preswylwyr yr UE ddarganfod sut bydd Brexit yn effeithio arnynt

Cynhelir digwyddiad yn hwyrach y mis hwn i esbonio i breswylwyr yr UE sy'n byw yn Abertawe sut bydd Brexit yn effeithio arnynt.

Guildhall

Contractau newydd i leihau costau cludiant o'r cartref i'r ysgol

Disgwylir y cytunir ar gontractau newydd rhwng Cyngor Abertawe a darparwyr cludiant lleol fel y gall miloedd o blant ysgol barhau i fynd i'r ysgol ac oddi yno gan arbed bron £70,000 y flwyddyn i'r cyngor.

Foster-family-pic

Helpwch i gadw teuluoedd gyda'i gilydd yn Abertawe

Allwch chi helpu i addysgu rhieni bregus sut i ofalu am eu plant, gan sicrhau nad ydynt yn gorfod derbyn gofal a chynorthwyo teuluoedd Abertawe i aros gyda'i gilydd?

Gwaith i drawsnewid Ffordd y Brenin yn ailgychwyn

Disgwylir i raglen gwerth £12m Cyngor Abertawe i drawsnewid ardal bwysig yng nghanol y ddinas ailgychwyn ddydd Llun (sylwer: 7 Ionawr).

PRU_cockett

Gwaith i ddechrau ar ganolfan addysg newydd sbon gwerth

Bydd gwaith ar ganolfan newydd sbon a fydd yn helpu i drawsnewid addysg i rai o bobl ifanc mwyaf diamddiffyn Abertawe'n dechrau'r mis hwn.

GorseinonBusinessParkPlan

Adeiladu cartrefi newydd mewn safle masnachu segur yn Abertawe

Gallai cartrefi gael eu hadeiladu ar safle hen barc busnes yn Abertawe.

UWTSDbanners

Baneri i liwio porth y ddinas

Mae porth allweddol i Abertawe am gael ei liwio gyda menter drawiadol newydd.

Cycling in Swansea

Mwy o lwybrau beicio'n cael eu datblygu yn Abertawe

Mae mesurau i helpu pobl i fod yn fwy actif yn dilyn dathliadau tymor y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd yn parhau yn Abertawe.

CinderellaAsylumSupport

Cinderella'n lledaenu hapusrwydd ledled Abertawe

Gwelodd tua 40,000 o bobl bantomeim diweddaraf Theatr y Grand, Abertawe.

Milford Way

Mwy o dai cyngor i'w datblygu yn Abertawe

Mae cynlluniau i ddatblygu mwy o dai cymdeithasol yn Abertawe wedi cymryd cam ymlaen wedi i gynlluniau gael eu cyflwyno ar gyfer dau safle newydd yn y ddinas.

GrandTheatreExternal

Yn eisiau! Arbenigwyr arlwyo ar gyfer lleoliadau celfyddydol y ddinas

Gallai miloedd o ymwelwyr sy'n mynd i leoliadau diwylliannol poblogaidd Abertawe fwynhau profiadau bwyd a diod newydd yn fuan.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM