Chwilio'r wefan
English

Judy and Liza

Mae Judy Garland a Liza Minelli yn parhau i fod yn un o dimau mam a merch mwyaf poblogaidd y byd adloniant.

Judy And Liza
27 Maw 2018
7.30PM.
Theatr y Grand Abertawe
Stryd Singleton, Abertawe SA1 3QJ Oriau Agor y Swyddfa Docynnau: Llun – Sad, 9.30am – 8.00pm

Tocynnau: £15.00 - £22.00 Mae consesiynau dethol ar gael
Mae pob tocyn yn cynnwys cyfraniad gwerth 50c at y Gronfa Adfer.
Codir ffi am gadw lle ar-lein.
Buy Tickets Button Welsh
A nawr byddant yn perfformio gyda'i gilydd unwaith eto diolch i Judy a Liza, y profiad cerddorol newydd sy'n teithio o gwmpas y DU.
Gyda lluniau a chlipiau fideo o'r ddwy fenyw yn gefndir iddo, mae'r cynhyrchiad hwn yn cynnwys perfformiadau o'ch hoff ganeuon megis Cabaret, Maybe This Time a The Man That Got Away. 
Bydd y gynulleidfa'n mynd ar daith emosiynol wrth iddi ddarganfod y tebygrwydd rhwng rhai o ganeuon enwocaf Judy a Liza a'u bywydau personol hefyd, a oedd yn aml yn llawn trasiedi ac unigrwydd. 
Emma Dears, seren y West End sydd unwaith eto'n chwarae rôl Liza Minelli, gan ddilyn taith lwyddiannus o gwmpas y DU. Dyma gyfle i chi glywed straeon syfrdanol o fywydau dwy o sêr mwyaf eiconig y llwyfan a'r sgrîn ac i fwynhau rhai o'r caneuon mwyaf swynol a phoblogaidd o'r 80 mlynedd diwethaf. 
Dewch i glywed y gerddoriaeth yn chwarae wrth i'r llen godi unwaith eto i ddatgelu'r fam a'r ferch a adawodd eu hôl ar y byd adloniant. 

Ffôn: 01792475715
Wedi'i bweru gan GOSS iCM