Chwilio'r wefan
English

Mike Doyle

Diwrnod Dewi Sant

Mike Doyle
1 Maw 2018
7.30PM.
Theatr y Grand Abertawe
Stryd Singleton, Abertawe SA1 3QJ Oriau Agor y Swyddfa Docynnau: Llun – Sad, 9.30am – 8.00pm

Tocynnau: £14.00 - £18.00
Mae pob tocyn yn cynnwys cyfraniad gwerth 50c at y Gronfa Adfer.
Codir ffi am gadw lle ar-lein.

Buy Tickets Button Welsh

Dewch i ymuno â Mike Doyle a'i fand byw gwych am noson benigamp o'i frand unigryw ef o gomedi a cherddoriaeth sy'n sicr o'ch boddio a'ch difyrru. Ers ymddangos yn rownd derfynol Bob says Opportunity Knocks ym 1988, mae Mike wedi datblygu gyrfa ar  lwyfan a theledu, gan gynnwys rolau blaenllaw yn y West End, tair cyfres adloniant ei hun ar gyfer y BBC a 24 pantomeim hyd yn hyn, ochr yn ochr â 25 mlynedd o serennu mewn perfformiadau ar rai o longau mordeithio mwyaf y byd.

Ffôn: 01792 475715
Wedi'i bweru gan GOSS iCM