Chwilio'r wefan
English

Ray Cooney's - Out Of Order

Mae Ray Cooney, brenin y byd comedi a ffars, yn dychwelyd i'r llwyfan gyda'i gomedi am 'San Steffan'...

Out Of Order Updated
3 Gorff 2017 - 8 Gorff 2017
7.30PM. Mer a sioe brynhawn Sad 2.30pm
Theatr y Grand Abertawe
Stryd Singleton, Abertawe SA1 3QJ Oriau Agor y Swyddfa Docynnau: Llun – Sad, 9.30am – 8.00pm

Tocynnau: £15.50 - £27.00 Mae rhai consesiynau ar gael ar gyfer perfformiadau dethol
Mae pob tocyn yn cynnwys cyfraniad gwerth 50c at y Gronfa Adfer.
Codir ffi am gadw lle ar-lein.
Buy Tickets Button Welsh
Pan fydd Richard Willey, un o Is-weinidogion y Llywodraeth, yn trefnu i dreulio'r noson gyda Jane Worthington (Susie Amy), un o deipyddion yr Wrthblaid, mae pethau'n mynd ar gyfeiliorn yn llwyr, gan ddechrau pan ddarganfyddir "corff" yn sownd yn unig ffenestr godi annibynadwy'r gwesty.
Gan geisio'n daer i ddianc rhag sefyllfa hynod letchwith, mae Richard yn galw am ei ysgrifennydd, George Pigden (Shaun Williamson), sy'n mynd i fwyfwy o drafferth gyda phawb oherwydd celwyddau Richard ac sy'n mynd drwy argyfwng hunaniaeth yn y diwedd. Mae pethau'n mynd o ddrwg i waeth gyda dyfodiad gŵr ifanc trallodus Jane, ac mae ychwanegiad gweinydd diegwyddor (James Holmes), rheolwr rhwystredig y gwesty (Arthur Bostrom), Mrs Willey (Sue Holderness) a Nyrs Foster... yn dod â phethau i'r pen o ddifrif!
Erbyn hyn, cydnabyddir Ray Cooney yn y theatr a chan y cyhoedd fel 'MEISTR Y FFARS' (The Telegraph) a'i lwyddiannau'n cynnwys Run For Your Wife, Funny Money ac It Runs In The Family. Mae'r cwmni arbennig hwn yn cynnwys Shaun Williamson (EastEnders, Extras), Sue Holderness (Only Fools & Horses, Green Green Grass),  Susie Amy (Footballers Wives), James Holmes (Miranda) ac Arthur Bostrom ('Allo 'Allo!).

Ffôn: 01792475715
Wedi'i bweru gan GOSS iCM