Chwilio'r wefan
English

Puttin' on the Ritz!

Ers 1969 mae'r Pasadena Roof Orchestra wedi bod yn ail-greu fersiynau agos at y gwreiddiol o berlau cerddoriaeth boblogaidd y 1920au a'r 1930au.

Pasadena Roof Orchestra
1 Chwef 2018
7.30PM.
Theatr y Grand Abertawe
Stryd Singleton, Abertawe SA1 3QJ Oriau Agor y Swyddfa Docynnau: Llun – Sad, 9.30am – 8.00pm

Tocynnau: £22.50 Mae consesiynau dethol ar gael
Mae pob tocyn yn cynnwys cyfraniad gwerth 50c at y Gronfa Adfer.
Codir ffi am gadw lle ar-lein.
Buy Tickets Button Welsh
Mae'r sioe llawn hwyl yn cynnwys clasuron bytholwyrdd o repertoire caneuon gwych America - y caneuon rhyfeddol hynny a oedd yn codi hwyliau pobl mewn ffordd wyrthiol yn ystod y Dirwasgiad Mawr, ac a wnaeth gantorion megis Bing Crosby, Al Bowlly a Fred Astaire yn enwau adnabyddus. Mae'r cerddorion yn meistroli trefniannau a sain y cerddorfeydd Americanaidd chwedlonol megis Duke Ellington a Fletcher Henderson, wrth dalu teyrnged ar yr un pryd i fandiau dawns Prydeinig penigamp megis Ray Noble neu Ambrose. 
Yn cyflwyno'r sioe yn ei 'top hat, white tie and tails' bydd y canwr a'r arweinydd band llyfndeg, Duncan Galloway. Felly anghofiwch am eich pryderon a dewch i fwynhau noson o gerddoriaeth fyw ragorol gyda digonedd o ffraethineb a hiwmor.

Ffôn: 01792475715
Wedi'i bweru gan GOSS iCM