Chwilio'r wefan
English

Verdi Rigoletto

Mae'n bleser gan Opera & Ballet International gyflwyno cynhyrchiad Ellen Kent gydag unawdwyr rhyngwladol, corws clodwiw a cherddorfa lawn.

Rigoletto
11 Mai 2018
7.30PM.
Theatr y Grand Abertawe
Stryd Singleton, Abertawe SA1 3QJ Oriau Agor y Swyddfa Docynnau: Llun – Sad, 9.30am – 8.00pm

Tocynnau: £15.00 - £33.00 Mae consesiynau dethol ar gael
Mae pob tocyn yn cynnwys cyfraniad gwerth 50c at y Gronfa Adfer.
Codir ffi am gadw lle ar-lein.
Buy Tickets Button Welsh
Y campwaith y ceision nhw ei wahardd

Gan gynnwys eryr aur godidog â lled esgyll saith troedfedd a dau filgi brenhinol.

SYLWER BOD RHAI GOLYGFEYDD YN CYNNWYS NOETHNI

Cynhyrchiad traddodiadol trawiadol sy'n ail-greu dirywiad Eidal y Dadeni gyda setiau moethus a gwisgoedd cyfoethog.

Gan ddathlu dychweliad y soprano clodwiw Alyona Kistenyova* fel Gilda. Perfformiadau gan Vladimir Dragos ac Iurie Gisca fel Rigoletto. Gan gynnwys eryr aur godidog â lled esgyll saith troedfedd a dau filgi brenhinol.

Mae campwaith Verdi, Rigoletto, yn adrodd hanes dramatig merch cellweiriwr sy'n syrthio mewn cariad â theyrn swynol ond annibynadwy - a sut mae ymdrechion ei thad i atal y garwriaeth yn arwain at drasiedi. Roedd yr opera bron â chael ei gwahardd am ei bod yn datgelu ymddygiad anllad aelodau pwerus y llys.

Gan gynnwys dau o'r unawdau tenor mwyaf clodwiw, La Donna è Mobile a Questa o Quella, wedi'u troi'n glasuron yn gwbl haeddiannol gan Caruso, mae Rigoletto yn seiliedig ar ddrama gan Victor Hugo, a ysgrifennodd Les Misérables.

"Brilliantly sung" The Times (Royal Albert Hall)
"Alyona Kistenyova made a touchingly beautiful Gilda and her arias were pure and sweet" Irish Examiner, Hydref 2014
"It is Vladimir Dragos who effortlessly held the stage." Cork Examiner ★★★★★ 
Rigoletto 2018

Cenir yn Eidaleg gydag uwchdeitlau Saesneg.

*Gall y cast newid

Oherwydd natur ein lleoliad, nid oes modd gweld yr uwchdeitlau o rai seddi ar rai adegau. Gwiriwch gyda staff y Swyddfa Docynnau os oes angen i chi weld yr uwchdeitlau a byddant yn eich cynghori am y seddi gorau.

Ffôn: 01792 475715
Wedi'i bweru gan GOSS iCM