Chwilio'r wefan
English

Russell Brand

Re:Birth. 16+.

Russell Brand
20 Maw 2018
8.00PM.
Theatr y Grand Abertawe
Stryd Singleton, Abertawe SA1 3QJ Oriau Agor y Swyddfa Docynnau: Llun – Sad, 9.30am – 8.00pm

Tocynnau: £28.00
Mae pob tocyn yn cynnwys cyfraniad gwerth 50c at y Gronfa Adfer.
Codir ffi am gadw lle ar-lein.
Nid oes llawer o seddau ar ôl, ffoniwch 01792 475715 am fwy o wybodaeth ac i brynu tocyn.
"Sut rydym yn gallu gwneud synnwyr o'r gwallgofrwydd yn ein bywydau unwaith rydym yn rhieni? Beth rwy'n mynd i ddweud wrth fy merch am gydymffurfio a chyfrifoldeb? Beth petai hi'n tyfu i fod fel fi? Neu'n waeth, yn caru dyn fel fi?"

Ffôn: 01792 475715
Wedi'i bweru gan GOSS iCM