Chwilio'r wefan
English

Russell Watson

Canzoni d'Amore.

Russell Watson
24 Maw 2018
7.30PM.
Theatr y Grand Abertawe
Stryd Singleton, Abertawe SA1 3QJ Oriau Agor y Swyddfa Docynnau: Llun – Sad, 9.30am – 8.00pm

Tocynnau: £25.50 - £35.50
Mae pob tocyn yn cynnwys cyfraniad gwerth 50c at y Gronfa Adfer.
Codir ffi am gadw lle ar-lein.
Buy Tickets Button Welsh
Mae Russell Watson, sydd wedi gwerthu mwy na saith miliwn o albymau ar draws y byd, wedi'i hen sefydlu fel artist sydd wedi apelio at gynulleidfaoedd ehangach na'r un artist clasurol arall yn y DU erioed.
Hyd yma, mae ei yrfa ddisglair wedi cynnwys perfformiadau ar gyfer Ei Mawrhydi'r Frenhines, y Pab a dau o arlywyddion UDA. Yn dilyn cyfres o berfformiadau lle gwerthwyd pob tocyn yn 2015-16, mae 'Tenor y Bobl' yn dychwelyd i'r llwyfan gyda'i sioe newydd sbon, Canzoni d'Amore.
Ac yntau'n berfformiwr sy'n gyfareddol i'w wylio ac i wrando arno, mae Russell Watson yn parhau i syfrdanu cynulleidfaoedd gyda'i berfformiadau byw enigmatig a difyr.

"He sings like Pavarotti, and entertains the audience like Sinatra" - The New York Times

Mae Russell wrth ei fodd i gyhoeddi mai'r artist gwadd arbennig ar ei sioe deithiol sydd ar ddod, Canzoni d'Amore, fydd y soprano hynod boblogaidd, Laura Wright.
"Laura is a truly accomplished performer who I have had the pleasure of working with many times in the past. It will be a delight having her on tour with us this year and I am very much looking forward to sharing a stage with her once again" - Russell Watson

Russell Watson

"It is always an honour to perform alongside Russell and so I am thrilled to be joining his upcoming tour. I have always looked up to him as a performer and he always attracts a fantastic audience who I am really excited to be performing for!" - Laura Wright

Ffôn: 01792475715
Wedi'i bweru gan GOSS iCM