Chwilio'r wefan
English

Tim Vine

Sunset Milk Idiot. 12+.

Tim Vine
17 Maw 2018
8.00PM.
Theatr y Grand Abertawe
Stryd Singleton, Abertawe SA1 3QJ Oriau Agor y Swyddfa Docynnau: Llun – Sad, 9.30am – 8.00pm

Tocynnau: £22.00 & £25.00
Mae pob tocyn yn cynnwys cyfraniad gwerth 50c at y Gronfa Adfer.
Codir ffi am gadw lle ar-lein.

Mae nifer cyfyngedig o seddi ar gael ar-lein ar gyfer y perfformiad hwn gan Tim Vine.
Am fwy o fanylion, ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01792 475715 neu ewch yna'n bersonol.

Helô bawb! Mae Tim Vine ar daith unwaith eto, yn dweud llawer o jôcs dwl newydd, yn dangos propiau cartref newydd, yn canu caneuon byr llawn miri gan ymddangos yn hyderus. Trafodir y pynciau canlynol yn fras: pêl-droed pwca, hufen iâ a bwydwyr briwsion. Galwch heibio, eisteddwch, a byddwch yn barod i chwerthin. Bydd y digrifwch yn ddi-dor. Dyma gomedi heb neges. Am berson rhyfedd. Am lol. Beth arall mae'n mynd i'w wneud? 'Sunsets are in the sky, milk's nice, and I'm an idiot.'

"A symphony of silly". The Times

Ffôn: 01792475715
Wedi'i bweru gan GOSS iCM