Chwilio'r wefan
English

Wonderland

"An inspirational musical." New York Times.

Wonderland
24 Gorff 2017 - 29 Gorff 2017
7.30PM. Iau a sioe brynhawn Sad 2.30pm
Theatr y Grand Abertawe
Stryd Singleton, Abertawe SA1 3QJ Oriau Agor y Swyddfa Docynnau: Llun – Sad, 9.30am – 8.00pm

Tocynnau: £18.00 - £43.00 Mae rhai consesiynau ar gael ar gyfer perfformiadau dethol
Mae pob tocyn yn cynnwys cyfraniad gwerth 50c at y Gronfa Adfer.
Codir ffi am gadw lle ar-lein.
Buy Tickets Button Welsh
Mae'r sioe hon ar gyfer cynulleidfaoedd rhwng 8 ac 80 oed.
Cynnig 2 am 1 ar gyfer y noson gyntaf (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01792 475715).
Yn sgîl tymhorau lle gwerthwyd pob tocyn yn Tampa, Texas a Tokyo, mae Wonderland gan Frank Wildhorn, sydd wedi cael ei enwebu am sawl gwobr Grammy, Tony a Drama Desk, yn cael ei berfformiad cyntaf yn y cynhyrchiad Prydeinig newydd sbon hwn.
Wedi'i ganmol gan y New York Times fel cynhyrchiad "ysbrydolus", mae Wonderland yn addasiad cerddorol swynol o Alice's Adventures in WonderlandThrough the Looking-Glassgan Lewis Carroll, yn llawn cynhesrwydd, cymysgedd o hud a lledrith a llawer i ryfeddu arno.
Dyma stori amserol a theimladwy am gariad ar ei holl ffurfiau. Mae'n archwiliad anturus o bwy ydyn ni, pwy rydyn ni am fod a phŵer hud a lledrith pob dydd yn ein bywydau.
Yn nhraddodiad y sioeau cerdd llwyfan gorau, mae gan Wonderland sgôr gofiadwy llawncaneuon gan Frank Wildhorn, cyfansoddwr clasuron pop megis 'Where Do Broken Hearts Go?' gan Whitney Houston a chlasuron theatr megis 'This is the Moment' o'i sioe sydd wedi ennill clod rhyngwladol, Jekyll & Hyde.

"A new musical extravaganza." Theater Mania
"One insanely catchy song after another." Tampa Bay Times

Bydd seren deledu a'r West End, Wendi Peters, a ddaeth yn boblogaidd am ei phortread clodwiw o Cilla Battersby-Brown yn Coronation Street, yn arwain taith Wonderland o gwmpas y DU fel y Queen of Hearts, ochr yn ochr â ffefryn y theatr gerdd Dave Willetts, a ddaeth yn boblogaidd ar ôl chwarae'r prif gymeriad yn Phantom of the Opera, fel White Rabbit, a bydd un o gantorion gorau'r West End a gyrhaeddodd rownd derfynol Britain's Got Talent, Rachel Wooding, yn chwarae Alice.
Wendi Peters Dave Willetts Rachael Wooding
Wonderland

Ffôn: 01792475715
Wedi'i bweru gan GOSS iCM