Chwilio'r wefan
English
finger pointing right

Adolygiad annibynnol o raglen Cymunedau'n Gyntaf yn Abertawe

Mae Cyngor Abertawe wedi comisiynu Urban Foundry i gynnal adolygiad annibynnol o raglen Cymunedau'n Gyntaf yn Abertawe ar ôl 2013.

Byddem yn ddiolchgar pe baech yn gallu treulio 10-15 munud yn cwblhau'r arolwg, a fydd yn cael ei ddefnyddio i ddeall yn well yr hyn sydd wedi gweithio, i ganfod arfer da ac i amlygu effaith y rhaglen ar fywydau preswylwyr a threchu tlodi.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr arolwg, e-bostiwch Claire Moyes o Urban Foundry yn claire@shephardandmoyes.co.uk neu Amy Hawkins o Gyngor Abertawe yn Amy.Hawkins@abertawe.gov.uk

https://www.surveymonkey.co.uk/r/SCFStakeholderWelsh

https://www.surveymonkey.co.uk/r/SCFResidentsWelsh

Wedi'i bweru gan GOSS iCM