Chwilio'r wefan
English

Eich tocyn i ffitrwydd yr haf hwn. Ymunwch heddiw a chewch fis am DDIM!

/applvdata/goss/content/media/page_icon/Active Swansea logo

Aelodaeth

Campfa, nofio, ffitrwydd a racedi am lai na £30 y mis! Ymunwch ag Abertawe Actif heddiw!

Yn Abertawe Actif, cewch awyrgylch cyfeillgar ym mhob un o'n canolfannau ar draws y ddinas. Os ydych chi'n hoffi nofio, am gael hwyl gyda ffrindiau mewn un o'n dosbarthiadau ymarfer corff grŵp neu am gwrdd â ffrindiau newydd, gallwch chi wneud y cyfan gyda ni - a hynny am un pris. Rydyn ni hyd yn oed yn cynnwys chwaraeon raced i chi!

Penyrheol gym picturePrisiau a phecynnau
Yr aelodaeth fwyaf cost-effeithiol rydyn ni'n ei chynnig yw'r aelodaeth flynyddol gan eich bod chi'n talu am 10 mis yn unig pan gofrestrwch i'n contract 12 mis, sef £297.50 ar gyfer aelodaeth safonol. Fel arall, cewch ddewis talu'n fisol ar ein cynllun debyd uniongyrchol:

Mae aelodaeth Actif Unigoli oedolion 16 - 65 oed.
Y gost safonol yw £29.75 y mis, y consesiwn yw £21.00 ac mae deiliaid Pasbort i Hamdden yn talu £15.00, felly mae'n cynnig gwerth gwych am arian.

Rydyn ni hefyd yn cynnig:
Actif Teulu- i hyd at ddau oedolyn a thri o blant (£73.00 safonol, £36.50 PTL)
Actif Corfforaethol - i sefydliadau cofrestredig ag aelodaeth gorfforaethol. (Mae prisiau'n amrywio, felly cysylltwch. E-bostiwch abertaweactifcorfforaethol@abertawe.gov.uk neu ffoniwch ni ar 01792 635459)
Actif Deuol - yn ddelfrydol i bobl sydd am ymuno gyda phartner neu ffrind (£52.00 safonol, £26.00 PTL)
Actif Hŷn- i bobl 65 oed neu'n hŷn (£21.00, £15.00 PTL)
Actif Iau- i bobl 16 oed neu'n iau (£15.00, £12.50 PTL)

Sylwer bod contract o leiaf 6 mis yn berthnasol i bob un o'r pecynnau misol uchod ac mae cyfnod canslo 1 mis.
Cofiwch ddod â phrawf o'ch cyfeiriad ac unrhyw hawliad megis Pasbort i Hamdden neu gerdyn adnabod myfyrwyr os yw'n berthnasol.

Mae'r pecynnau aelodaeth hyn yn ddilys yn y lleoliadau canlynol:

Canolfan Hamdden Penlan
Canolfan Hamdden Penyrheol
Canolfan Hamdden Treforys
Canolfan Hamdden Cefn Hengoed
Canolfan Chwaraeon Llandeilo Ferwallt

'Cwtsh' Abertawe Actif
Mae holl aelodau newydd Abertawe Actif bellach yn cael 'cwtsh' fel rhan o'u haelodaeth!

Wedi'i bweru gan GOSS iCM