Chwilio'r wefan
English

Byw Chwedlau ym Mae Abertawe'r hydref Hwn

Bydd llongddrylliadau, cestyll ac ogofeydd i gyd yn rhan o ymgyrch newydd llawn dychymyg i ddenu miloedd o ymwelwyr i Fae Abertawe.

Autumn tourism campaign

Bydd yr ymgyrch Anturiaethau Chwedlau sy'n cael ei chynnal gan Gyngor Abertawe hefyd yn helpu i hyrwyddo a chefnogi ymgyrch Blwyddyn Chwedlau Croeso Cymru a fydd yn dechrau yn y flwyddyn newydd.

Mae tîm twristiaeth y cyngor bellach wedi rhoi fideo ar-lein i ddechrau'r ymgyrch newydd, sydd eisoes wedi cael ei wylio 17,000 o weithiau ar Facebook a denu 1,500 o gliciau trwodd ar wefan swyddogol Dewch i Fae Abertawe. 

Yn cynnwys traethau goleu-leuad, tonnau aruthrol, arfordiroedd digysgod a chestyll liw nos, mae'r fideo wedi'i rannu ar gyfrifon YouTube, Facebook, Twitter ac Instagram Dewch i Fae Abertawe. Mae hefyd wedi'i anfon at 150 o bartneriaid marchnata Dewch i Fae Abertawe i helpu i annog cynifer o raniadau ag y bo modd a chodi proffil y cyrchfan ymhellach ledled y byd.Hefyd, gofynnir i bobl ddefnyddio #BywChwedlau ar gyfryngau cymdeithasol wrth rannu eu hoff chwedl Bae Abertawe, p'un ai'n chwedl am smyglwyr a fu, yn stori ysbryd neu'n fyth sy'n ymwneud â lleoliad penodol. 

Meddai'r Cyng. Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fenter, Datblygu ac Adfywio, "Dw i'n tybio mai canfyddiad ystrydebol o Fae Abertawe yw traeth o'r radd flaenaf fel Rhosili ar ddiwrnod hafaidd godidog, ond mae llawer mwy i'r cyrchfan na hynny. Dyma pam ein bod ni'n hyrwyddo Bae Abertawe fel cyrchfan trwy gydol y flwyddyn oherwydd bod cymaint ar gael ym mhob mis calendr.

"Wrth i Groeso Cymru symud o ymgyrch 2016 (Blwyddyn Antur) i ymgyrch 2017 (Blwyddyn Chwedlau), rydyn ni hefyd yn symud oherwydd bod Bae Abertawe'n lle bendigedig i ymweld ag ef yn yr hydref a'r gaeaf hefyd.

"Mae'n gyrchfan sy'n llawn chwedlau sy'n ymwneud â'n pobl a'n lleoedd, yn amrywio o gestyll canoloesol a beddau claddu hynafol i arfordir Celtaidd garw â chanrifoedd o hanes cudd. 

"Mae Bae Abertawe'n wir yn lle campus ar gyfer anturiaethau chwedlau, felly rydyn ni'n gobeithio y bydd yr ymgyrch hon yn rhoi hwb arall i ddiwydiant twristiaeth sydd eisoes yn werth dros £400 miliwn y flwyddyn i'r economi leol."

Mae nodweddion eraill yr ymgyrch yn cynnwys tudalen anturiaethau teuluol chwedlau ar wefan swyddogol Dewch i Fae Abertawe i gyd-ddigwydd ag wythnos hanner tymor.

Bydd tudalen newydd ar y wefan hefyd yn cael ei chyflwyno yn y cyfnod cyn Nos Galan Gaeaf i dynnu sylw at rai o'r lleoliadau bwganllyd sydd yn y fideo Anturiaethau Chwedlau.

Bydd dau fideo arall ar gyfer yr ymgyrch yn dilyn ym mis Ionawr a mis Mawrth.


Wedi'i bweru gan GOSS iCM