Chwilio'r wefan
English

Broga Aur Gwenwynig

Enw gwyddonol: Phyllobates terribilis

Dosbarthiad / Cynefin: Colombia (arfordir y Môr Tawel), Coedwig Gynradd

Rhychwant oes: 10 mlynedd

Deiet: Pryfed ffrwythau, Cochbryfed, Cywion criciaid

Wyddech chi?

  • Mae'r brogaod hyn yn gollwng tocsin sy'n ddigon grymus i ladd 20 o bobl. Fodd bynnag, oherwydd eu deiet mewn caethiwed, nid ydynt yn cynhyrchu'r gwenwyn.
  • Er bod ei enw'n awgrymu'r lliw melyn, gall y rhywogaeth hon hefyd fod yn oren, yn wyrdd neu'n wyn.
  • Datgoedwigo yw'r bygythiad mwyaf i oroesiad y rhywogaeth.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM