Chwilio'r wefan
English

Gwaith yn dechrau cyn bo hir i baratoi arddangosfa blodau gwyllt

Bydd gwaith yn dechrau cyn bo hir i baratoi ar gyfer yr arddangosfa drawiadol o flodau gwyllt yn Abertawe.

Wild flowers

Bydd mwy na 180 o safleoedd yn y ddinas, gan gynnwys cylchfannau, ymylon y ffordd a pharciau yn blodeuo erbyn canol mis Mehefin.

Bydd Gwasanaeth Parciau a Glanhau Cyngor Abertawe yn dechrau chwistrellu chwynladdwr ar y mannau hyn yn barod ar gyfer hau'r hadau yn ystod yr wythnosau nesaf.

Bydd mwy na 41,000 metr sgwâr o flodau gwyllt - sydd gyfwerth â thua saith cae pêl-droed o ran maint - yn cael eu plannu yn ystod mis Ebrill a mis Mai.

Ers iddo ddechrau bum mlynedd yn ôl, mae'r cynllun blodau gwyllt wedi tyfu a thyfu, gan ennill canmoliaeth gan breswylwyr ac ymwelwyr.

Byddwn yn mireinio'r cynllun eleni oherwydd nid yw'r blodau wedi tyfu mewn nifer bach o safleoedd, felly rydym am dynnu'r rhain o'r rhestr ond rydym hefyd am ychwanegu safleoedd newydd eraill.

Mae gan Wasanaeth Parciau a Glanhau'r cyngor well dealltwriaeth hefyd o flodau gwyllt sy'n tyfu'n dda yn Abertawe ac felly bydd mwy o'r rhain yn cael eu plannu.

Ariennir y cynllun blodau gwyllt gan Gyngor Abertawe gyda chyfraniadau gan rai cynghorau cymunedol a rhai is-adrannau mewnol.


Wedi'i bweru gan GOSS iCM