Chwilio'r wefan
English

Arlwyo: Cyfle i Ddweud eich Dweud

Rydym yn eich gwahodd i ddweud eich dweud ar brydau ysgol fel rhan o adolygiad y mae'r cyngor yn ei gynnal er mwyn edrych ar holl wasanaethau arlwyo'r cyngor.

Drwy gymryd rhan gallwch sicrhau bod barn rhieni a gofalwyr yn cael ei hystyried wrth nodi'r ffordd ymlaen ar gyfer darpariaeth arlwyo mewn ysgolion.

Nid oes penderfyniadau wedi'u gwneud eto. Bydd yr wybodaeth a gesglir o'r arolwg hwn yn dylanwadu ar yr opsiynau a gynigir ar gyfer y dyfodol.  Mae'r cyngor hefyd yn casglu barn drwy weithgareddau eraill, ac yn eu cymharu â rhannau eraill o'r sectorau cyhoeddus a phreifat.

Gwasanaethau arlwyo ysgolion cynradd: Cyfle i Ddweud eich Dweud

Gwasanaethau arlwyo ysgolion uwchradd: Cyfle i Ddweud eich Dweud

Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch am yr arolwg hwn neu os ydych am gael yr wybodaeth hon mewn fformat arall, e-bostiwch  Andrew.Hopkins@swansea.gov.uk neu Kathryn.Phillips@swansea.gov.uk

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM