Chwilio'r wefan
English

Leon yn anelu at y nifer uchaf erioed o enwebiadau

Mae seren yr Elyrch, Leon Britton, yn gobeithio sgorio'r nifer uchaf erioed o enwebiadau ar gyfer prif wobrau'r ddinas i blant a phobl ifanc ysbrydolus.

High 5 2015 Leon Britton

Heddiw, diolchodd y pêl-droediwr, sy'n llysgennad ar gyfer Gwobrau Rho 5, i bawb a oedd wedi enwebu hyd yn hyn, gan gynnwys ysgolion, rhieni, brodyr a chwiorydd, staff y cyngor ac unigolion eraill.

A galwodd ar unrhyw un nad yw eto wedi enwebu person i fynd ar-lein neu ffonio i sicrhau bod y rhai sy'n ceisio bod y gorau gallant fod neu sy'n gwneud eu cymuned neu eu hysgol y gorau y gall fod yn cael eu henwebu hefyd.

Meddai Leon, "Diolch i bawb sydd wedi enwebu hyd yn hyn. Bydd eich enwebiad yn helpu i ddangos i'r plant a'r bobl ifanc hynny y gwerthfawrogir eu hymdrechion, a rhoi gwybod iddynt mor falch ydych chi o'r ffordd maent wedi goresgyn heriau i wella eu bywydau neu wneud bywyd yn well i eraill.

"Rwy'n gobeithio y bydd hyd yn oed mwy o bobl yn enwebu i'n helpu i sicrhau bod mwy o bobl deilwng yn cael cydnabyddiaeth Rho 5 yn unigol, fel grŵp neu hyd yn oed fel dosbarth ysgol cyfan.

"Mae'n hawdd enwebu ar-lein yn www.abertawe.gov.uk/gwobraurho5 neu gadewch neges ar 01792 635699 i wneud cais dros y ffôn neu ofyn am cymorth."

Mae Gwobrau Rho5 yn agored i unrhyw blentyn neu berson ifanc neu grŵp mewn tair ystod oedran - dan 13 oed, 19 oed neu iau neu bobl 20-25 oed - ar yr amod eu bod yn byw yn Abertawe, neu'n cael addysg neu gefnogaeth yma.

Dylai enwebiadau gynnwys sut maent wedi gwella, yr hyn maent wedi'i gyflawni, unrhyw heriau maent wedi'u goresgyn a sut mae hynny wedi newid eu bywyd neu wedi bod o fudd i'w teulu, eu cymuned neu eu hysgol.

Bydd pawb a gaiff ei enwebu'n derbyn tystysgrif. Bydd y rhai sy'n cael eu dewis fel enillwyr terfynol hefyd yn derbyn gwobr arbennig ychwanegol a fydd yn addas iddyn nhw.


Wedi'i bweru gan GOSS iCM