Chwilio'r wefan
English

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer Gŵyl Arbennig Abertawe

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer Gŵyl Arbennig Abertawe eleni.

Swansea Special Festival

Cynhelir yr ŵyl, digwyddiad pedwar diwrnod sy'n cynnwys cystadlaethau chwaraeon a nosweithiau cymdeithasol i bobl ag anableddau dysgu, deallusol a chorfforol, o ddydd Llun i ddydd Iau, 10 i 13 Gorffennaf.

Fe'i cyflwynwyd 37 mlynedd yn ôl, a chynhelir digwyddiad Cyngor Abertawe mewn lleoliadau gan gynnwys pentref chwaraeon Prifysgol Abertawe a Phwll Cenedlaethol Cymru.

Mae'r gweithgareddau sy'n rhan o'r ŵyl yn cynnwys rasys ar y trac a rasys cyfnewid, taflu maen a gwaywffyn, naid hir, naid hir sefyll a rasys nofio.

Cynhelir seremonïau medalau ar gyfer enillwyr aur, arian ac efydd ym mhob digwyddiad. Gan fod y digwyddiad yn gwbl gynhwysol, bydd pob cystadleuydd yn derbyn tystysgrif am ei ymdrechion.

Mae ceisiadau ar gyfer Gŵyl Arbennig Abertawe, a gefnogir gan Bwyllgor yr Ŵyl Arbennig a thîm o wirfoddolwyr, yn cau ddydd Gwener 9 Mehefin. Bydd gwirfoddolwyr yn cynnwys Llysgenhadon Ifanc Chwaraeon Abertawe, sydd hefyd yn gwirfoddoli ar gyfer llawer o ddigwyddiadau chwaraeon eraill ar draws y DU.

Meddai Nigel Jones, Rheolwr Digwyddiadau Arbennig Cyngor Abertawe, "Mae Gŵyl Arbennig Abertawe yn ddigwyddiad blynyddol yng nghalendr chwaraeon amrywiol Abertawe, sy'n rhoi cyfle i bobl o bob gallu fwynhau popeth y gall chwaraeon ei roi i chi, o gymdeithasu i gystadleuaeth iach, neu i fwynhau cymryd rhan.

"Gan fod yr ŵyl bellach wedi'i chynnal am dros 30 o flynyddoedd, rydym yn gwybod faint o fudd y mae'n ei roi i bawb sy'n cymryd rhan. Mae'n creu atgofion cadarnhaol sy'n para oes, yn aml yn annog cyfranogwyr i gymryd rhan mewn chwaraeon ac ymarfer corff fel rhan allweddol o'u hiechyd, eu lles a'u hyder.

"Yn ogystal â nofio a digwyddiadau athletau, mae ochr gymdeithasol yr ŵyl yr un mor bwysig, gan ei bod yn hwyl ac mae'r bobl sy'n cymryd rhan yn cael y cyfle i feithrin cyfeillgarwch newydd, gydol oes."

Bydd gweithgareddau cymdeithasol eleni'n cynnwys noson fowlio, act deyrnged ac adloniant byw arall, disgo a charaoce.

Mae llety ar gael ym Mhrifysgol Abertawe i gystadleuwyr a'u teuluoedd a hoffai aros yn lleol drwy gydol y digwyddiad. Mae'r Ŵyl hefyd yn croesawu gwibdeithiau gan ysgolion, canolfannau dydd a grwpiau a hoffai gymryd rhan.

E-bostiwch special.events@abertawe.gov.uk neu ffoniwch 01792 635428 am becyn cais.


Wedi'i bweru gan GOSS iCM