Chwilio'r wefan
English
Flower and leaves

Mynwent Ystumllwynarth

Cafwyd y claddedigaethau cyntaf ym Mynwent Ystumllwynarth ym 1883. Mae'r fynwent yn y Mwmbwls yn gorchuddio 28 erw

Mae beddau newydd ar gael ar gyfer claddedigaethau (gan gynnwys yn y llecyn claddedigaethau coedwig) yn ogystal ag ailagor beddau teulu presennol.

Mae'r opsiynau coffáu yn cynnwys cynllun plotiau gweddillion a amlosgwyd (briciau/pridd) a Gerddi Coffa lle gwasgerir. Mae gwasanaethau ar gael o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, ac maent yn para 30 munud.

Oriau Agor

Ceir mynediad i geir a cherbydau eraill ar yr amseroedd canlynol. Nid oes cyfyngiad ar fynediad i gerddwyr gan fod hawliau tramwy drwy'r fynwent gyfan.

9.00am - 4.30pm, dydd Llun i ddydd Iau

9.00am - 4.00pm, dydd Gwener

10.00am - 4.00pm, penwythnosau a Gwyliau Banc

Teithio i Fynwent Ystumllwynarth

Côd post - SA3 4SW

Teithio mewn car - O ganol dinas Abertawe/yr A4067 Heol Ystumllwynarth. Dilynwch yr arwyddion am y Mwmbwls a pharhewch ar Heol Ystumllwynarth am 4 milltir gan fynd yn syth ymlaen wrth y cylchfan yn West Cross. Wrth gyrraedd y Mwmbwls, trowch i'r dde wrth y cylchfan bach nesaf ac ewch i fyny Heol Newton tuag at Gastell Ystumllwynarth. Arhoswch ar Heol Newton am oddeutu hanner milltir. Mae arwydd sy'n dangos y fynedfa i Fynwent Ystumllwynarth ar y chwith. Trowch i'r dde ac ewch drwy'r gatiau i mewn i'r fynwent.

Teithio mewn bws - Mae'r fynwent yn agos i lwybr bws o Orsaf Fysus y Cwadrant Abertawe i Fae Limeslade. Mae bws rhif 2B yn gwasanaethu'r llwybr hwn bob awr. Ewch ar y bws ym Mharc Underhill a cherddwch y pellter byr i gatiau'r fynwent.

Teithio ar drên - Yr orsaf agosaf yw Gorsaf Drenau Stryd Fawr Abertawe.  Gellir cael bysus a thacsis o flaen yr orsaf. Mae'n cymryd oddeutu 20 munud i yrru mewn car i Fynwent Ystumllwynarth.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM