Chwilio'r wefan
English
Cross in box

Arolwg o'r trefniadau etholiadol ar gyfer

Byddai'r Comisiwn yn mynd i gynnal arolwg o'r trefniadau etholiadol ar gyfer Dinas a Sir Abertawe gyda'r bwriad o ystyried a llunio cynigion ar gyfer trefniadau yn y dyfodol.

Byddai'r Comisiwn yn croesawu unrhyw sylwadau yr hoffech eu gwneud.

Edrychwch ar y manylion ymgynghori yma

Mae'r cyfnod ymgynghori 12 wythnos yn dechrau ar 4 Mai 2018 ac yn cau ar 26 Gorffennaf 2018. 

Wedi'r dyddiad hwn bydd y Comisiwn yn paratoi Cynigion Drafft ar gyfer trefniadau etholiadol ar gyfer Dinas a Sir Abertawe.  Bydd hyn yn rhoi cyfle pellach ar gyfer gwneud sylwadau a chyflwyniadau.

E-bost: ldbc.wales@gov.wales

Cyfeiriad: The Chief Executive, Local Democracy and Boundary Commission for Wales, Ground Floor, Hastings House, Fitzalan Court, Cardiff, CF24 0BL 

Ffôn: 029 20464819

Wedi'i bweru gan GOSS iCM