Chwilio'r wefan
English

Hysbysiad o geisiadau am eiddo newydd ac amrywiadau

Mae ceisiadau newydd am drwyddedau mangre ac amrywiadau i drwyddedau presennol o dan Ddeddf Trwyddedu 2003 wedi'u rhestru isod. Bydd yr hysbysiadau hyn yn aros yma am y cyfnod cyflwyno sylwadau o 28 niwrnod.

Rhaid cyflwyno unrhyw sylwadau'n ysgrifenedig, gan nodi'n glir ar ba sail y cyflwynir y sylwadau, sy'n berthnasol i'r amcanion trwyddedu.

Dylid anfon sylwadau at Dinas a Sir Abertawe, Is-adran Drwyddedu, Gwasanaeth Tai a Diogelu'r Cyhoedd, Cyfarwyddiaeth Lleoedd, Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe, SA1 3SN.

Ceisiadau cyfredol

Wedi'i bweru gan GOSS iCM