Chwilio'r wefan
English
Payment card

Ffioedd a thaliadau ar gyfer gwasanaethau cofrestru

Gellir talu ffioedd seremonïau ag arian neu gardiau debyd neu gredyd yn y Swyddfa Gofrestru neu â cherdyn credyd neu ddebyd dros y ffôn.

Gallwch dalu am dystysgrifau ag arian neu â cherdyn yn y Swyddfa Gofrestru neu â siec neu archeb bost os derbynnir y cais drwy'r post. Dylid gwneud yr holl sieciau ac archebion post yn daladwy i 'Dinas a Sir Abertawe'. 

Seremonïau Priodas a Phartneriaeth Sifil yn y Ganolfan Ddinesig 

Ffioedd

Ystafell Cefn Bryn£180
Ystafell Cilfái£160
Y Swyddfa Gofrestru£46
Hysbysiad o briodas (fesul person)£35
Trosi partneriaeth sifil safonol yn briodas £45
Tystysgrif Priodas/Partneriaeth Sifil ar adeg y cofrestru£4

 

Seremonïau Priodas a Phartneriaeth Sifil mewn Eiddo Cymeradwy 

Ffioedd

Dydd Llun i ddydd Iau£300
Dydd Gwener£340
Dydd Sadwrn£390
Dydd Sul£460
Gŵyl y Banc a diwrnod statudol ychwanegol£460
Hysbysiad o briodas (fesul person)£45
Tystysgrif Priodas/Partneriaeth Sifil ar adeg y cofrestru£4

 

Seremonïau mewn Adeiladau Crefyddol

Ffioedd

Hysbysiad o briodas (fesul person)£35
Tystysgrif Priodas/Partneriaeth Sifil ar adeg y cofrestru£4

 

Seremonïau Adnewyddu Addunedau a Diwrnodau Enwi

Ffioedd

Ystafell Cefn Bryn neu Ystafell Cilfái£210
Eiddo cymeradwy dydd Llun i ddydd Iau£365
Eiddo cymeradwy ar ddydd Gwener£390
Eiddo cymeradwy ar ddydd Sadwrn£470
Eiddo cymeradwy ar ddydd Sul£540
Eiddo cymeradwy dros ŵyl y banc£540

 

Seremonïau Dinasyddiaeth Unigol

Ffioedd

Yn y Ganolfan Ddinesig - dydd Llun i ddydd Iau£140
Yn y Ganolfan Ddinesig - dydd Gwener£155
Eiddo cymeradwy dydd Llun i ddydd Iau£260
Eiddo cymeradwy ar ddydd Gwener£315
Eiddo cymeradwy ar ddydd Sadwrn£345
Eiddo cymeradwy ar ddydd Sul£480
Eiddo cymeradwy dros ŵyl y banc£480

 

Gwasanaeth Gwirio Cenedligrwydd

Ffioedd

Cais gan Oedolyn£75
Pâr Priod£125
Pâr Priod (gan gynnwys hyd at 2 blentyn)£150
Pob plentyn ychwanegol£25
Plant sy'n cyflwyno cais ar wahân (fesul plentyn)£40
Ffi weinyddol am apwyntiad ac ni ellir cyflwyno'r cais i'r Swyddfa Gartref£25
Gwasanaeth gwirio pasbort a dinasyddiaeth (fesul cais)£15

 

Tystysgrifau geni, marwolaeth, priodas neu bartneriaeth sifil

Ffioedd

Cyflwynwyd y dystysgrif ar y diwrnod cofrestru£4
Tystysgrif â godwyd ar ôl y gofrestru nes bod y gofrestr yn caela archifo£7
Tystysgrif o'r archifau£10
Ffi gwasanaeth blaenoriaeth yr un dydd (fesul tystysgrif)£5
Ceisiadau dros y ffôn am ffi flaenoriaethol (fesul tystysgrif)£10
Ffi bostio (ceisiadau a dderbynnir drwy'r post)£1
Wedi'i bweru gan GOSS iCM