Chwilio'r wefan
English
Payment card

Ffioedd a thaliadau ar gyfer gwasanaethau cofrestru

Gellir talu ffioedd seremonïau ag arian neu gardiau debyd neu gredyd yn y Swyddfa Gofrestru neu â cherdyn credyd neu ddebyd dros y ffôn.

Tystysgrifau geni, marwolaeth, priodas a phartneriaeth sifil

Tystysgrif â godwyd ar diwrnod gofrestriad

£4.00

Tystysgrif â godwyd ar ôl y gofrestru nes bod y gofrestr yn caela archifo

£7.00

Tystysgrif o'r archifau

£10.00

Mae'r ffïoedd canlynol hefyd yn berthnasol i dystysgrifau o'r archifau

Ffi gwasanaeth blaenoriaeth yr un dydd (fesul tystysgrif)

£5.00

Ffi bostio

£1.00

Ceisiadau dros y ffôn am ffi flaenoriaethol

£10.00

Ffïoedd seremoniau prïodas a phartneriaeth sifil

Seremonïau yn y Ganolfan Ddinesig

Ystafelloedd Seremoni Bae Abertawe

£190

Y Swyddfa Gofrestru

£46.00

Trosi Partneriaeth Sifil safonol mewn i briodas (dim seremoni)

£45.00

Seremonïau mewn Lleoliadau Cymeradwy ac Adeiladau Crefyddol

Dydd Llun i ddydd Iau

£305.00

Dydd Gwener

£350.00

Dydd Sadwrn

£400.00

Dydd Sul, Gŵyliau Banc a diwrnod statudol ychwanegol

£470.00

Presenoldeb y cofrestrydd i gofrestru priodas neu bartneriaeth sifil mewn Adeilad Crefyddol

£86.00

Mae'r ffïoedd canlynol hefyd yn berthnasol am bob briodas/Partneriaeth Sifil

Hysbysiad o briodas/Partneriaeth Sifil (fesul person)      £35.00

Tystysgrif Priodas/Partneriaeth Sifil ar adeg y cofrestru    £4.00

Bydd ffi hysbysiad o briodas/Partneriaeth Sifil yn £47.00 fesul person os cwymp cwpl o dan gynllun atgyfeirio ac ymchwiliad o dan Ddeddf Mewnfudo 2014

Seremonïau adnewyddu addunedau a diwrnodau enwi

Ystafelloedd Seremoni Bae Abertawe (Dydd Llun i ddydd Sadwrn)

£215.00

Lleoliad Cymeradwy (Dydd Llun i ddydd Iau)

£375.00

Lleoliad Cymeradwy (Dydd Gwener)

£400.00

Lleoliad Cymeradwy (Dydd Sadwrn)

£480.00

Lleoliad Cymeradwy (Dydd Sul, Gŵyliau Banc a diwrnod statudol ychwanegol)

£550.00

Seremonïau dinasyddiaeth unigol

Ystafelloedd Seremoni Bae Abertawe (Dydd Llun i ddydd Iau)

£145.00

Ystafelloedd Seremoni Bae Abertawe (Dydd Gwener)

£160.00

Lleoliad Cymeradwy (Dydd Llun i ddydd Iau)

£265.00

Lleoliad Cymeradwy (Dydd Gwener)

£320.00

Lleoliad Cymeradwy (Dydd Sadwrn)

£350.00

Lleoliad Cymeradwy (Dydd Sul, Gŵyliau Banc a diwrnod statudol ychwanegol)

£480.00

Gwasanaeth gwirio cenedligrwydd

Cais gan oedolyn

£80.00

Pâr priod

£130.00

Pâr priod (gan gynnwys hyd at 2 blentyn)

£155.00

Pob plentyn ychwanegol

£25.00

Plant sy'n cyflwyno cais ar wahân (fesul plentyn)

£45.00

Ffi gweinyddol am apwyntiad ac ni ellir cyflwyno'r cais i'r Swyddfa Gartref

£25.00

Gwasanaeth Gwirio Pasbort a Dinasyddiaeth (fesul cais)

£15.00

Gwasanaeth Dychwelyd Dogfennau Cenedligrwydd

£50 Fesul oedolyn

£30 Fesul plenty

Wedi'i bweru gan GOSS iCM