Chwilio'r wefan
English

Asesiad o Les Lleol 2017

Y ddogfen hon yw dechrau sgwrs am les yn Abertawe. 

Wrth wraidd yr asesiad hwn mae 19 o agweddau gwahanol ar les yn Abertawe. Awgrymwyd pennu sgôr am bob un rhwng sero a deg, lle sero yw'r gwaethaf y gallai pethau fod a deg yw'r gorau y gallai pethau fod.

Prif nod yr asesiad hwn yw cyfeirio'r Cynllun Lles ar gyfer Abertawe. Bydd yr asesiad yn helpu'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i nodi nifer bach o amcanion lles. Bydd y rhain wedyn yn cael eu cynnwys yn y Cynllun Lles a bydd asiantaethau yn Abertawe yn gweithio ar y cyd i fynd i'r afael â'r rhain. Bydd y Cynllun Lles yn cael ei lunio erbyn mis Mai 2018.

Gellir lawrlwytho'r Asesiad Lles ar waelod y dudalen hon, ynghyd â'i ddogfennau cefnogol.

 

PDF Document Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe - Asesiad o Lesiant Lleol 2017 (PDF, 937KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Atodiad 1: Proffil demograffig o Abertawe (PDF, 337KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Atodiad 2: Ardaloedd Cymunedol yn Abertawe (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Atodiad 3: Ynglŷn â'r Asesiad (PDF, 209KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Atodiad 4: Tystiolaeth Ansoddol ar gyfer Asesu Lles Lleol (PDF, 713KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Atodiad 5: Adroddiad Adborth yr Ymgynghoriad (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Atodiad 6: Meysydd i'w datblygu, 2017/18 (PDF, 125KB)Yn agor mewn ffenest newydd

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM