Chwilio'r wefan
English

Asesiad o Les Lleol 2017

Y ddogfen hon yw dechrau sgwrs am les yn Abertawe. 

Wrth wraidd yr asesiad hwn mae 19 o agweddau gwahanol ar les yn Abertawe. Awgrymwyd pennu sgôr am bob un rhwng sero a deg, lle sero yw'r gwaethaf y gallai pethau fod a deg yw'r gorau y gallai pethau fod.

Prif nod yr asesiad hwn yw cyfeirio'r Cynllun Lles ar gyfer Abertawe. Bydd yr asesiad yn helpu'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i nodi nifer bach o amcanion lles. Bydd y rhain wedyn yn cael eu cynnwys yn y Cynllun Lles a bydd asiantaethau yn Abertawe yn gweithio ar y cyd i fynd i'r afael â'r rhain. 

Gellir lawrlwytho'r Asesiad Lles ar waelod y dudalen hon, ynghyd â'i ddogfennau cefnogol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM