Chwilio'r wefan
English

Cartref di-fwg

Sefydlwyd Cartrefi Di-fwg i gefnogi rhieni a gofalwyr ar draws yr ardal i ddarparu amgylchedd di-fwg i'w plant. Y cam cyntaf yw creu cartref di-fwg.

Cartref di-fwg

Smoke Free HomeMae gwybodaeth ar gael i Rieni a Gofalwyr greu cartref di-fwg. Bydd creu cartref di-fwg yn amddiffyn eich teulu rhag datblygu problemau iechyd sy'n gysylltiedig ag anadlu mwg ail-law. Pan fyddwch yn creu cartref di-fwg, bydd pawb yn iachach ac yn fwy diogel:

  • Bydd babanod yn llai tebygol o ddatblygu problemau anadlu a lleihau'r perygl o Syndrom Marwolaeth Sydyn Babanod (Marwolaeth yn y crud).
  • Bydd plant yn llai tebygol o ddatblygu asthma neu glust ludiog.
  • Bydd llai o berygl tân yn eich cartref os yw'ch cartref yn ddi-fwg.
     

Ydych chi wedi gwylio ein ffilm cartref di-fwg?

Mae ein ffilm cartref di-fwg ar gael ar sianel You Tube Cyngor Dinas AbertaweYn agor mewn ffenest newydd.


Rhowch y dechrau gorau posib i'ch plant: gwnewch eich cartref yn ddi-fwg.   

Os ydych yn gweithio gyda phlant a theuluoedd, mae gennym wybodaeth yn ardaloedd ein Hymarferwyr i'w cefnogi i greu cartref di-fwg.

Mae Dinas a Sir Abertawe'n gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr, Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Cyngor Abertawe, Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot, Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr, Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru.

Smoke Free Home partner logos

Wedi'i bweru gan GOSS iCM