Chwilio'r wefan
English

Cerdd Abertawe

Mae dros 80% o ysgolion wedi cofrestru i dderbyn gwasanaethau gan Uned Gerdd newydd Abertawe.

Swansea music - high quality music tuition in our schools

Mae'r uned cerddoriaeth yn wasanaeth gan Gyngor Abertawe sydd wedi datblygu o hen Wasanaeth Cerdd Gorllewin Morgannwg.

Mae gan staff yr uned gefndir llwyddiannus o helpu plant i ddysgu cerddoriaeth a galluogi'r rhai â dawn arbennig i lwyddo wrth chwarae'r offeryn o'u dewis.

Bydd llawer wedi addysgu yn yr ysgol o'r blaen a bydd eraill yn ymgartrefu mewn ysgolion newydd er mwyn cyflwyno'u harbenigedd a'u hymroddiad i ddosbarthiadau newydd o blant.

Yn YGG Llwynderw, mae cynlluniau ar gyfer y flwyddyn ysgol newydd yn cynnwys rhoi cyfle i ddosbarthiadau cyfan o blant roi cynnig ar ganu
offeryn am y tro cyntaf.

Meddai'r Pennaeth, Gayle Shenton,

"Mae cerddoriaeth yn rhan o gyfansoddiad Llwynderw am fod disgyblion yn mwynhau cerddoriaeth, mae rhieni'n mwynhau eu gweld a'u clywed yn chwarae offerynnau, a thrwy ddysgu cerddoriaeth mae disgyblion yn ennill amrywiaeth eang o sgiliau eraill hefyd."

Amserlen ganolfan gerddoriaeth ac aelodaeth

Cost flynyddol £ 60 neu £ 20 y tymor, a ffioedd hanner pris i frodyr a chwiorydd ychwanegol. Gall myfyrwyr yn mynychu hyd at 3 canolfan sir am eu ffi aelodaeth.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM