Chwilio'r wefan
English
Magnifying glass

Chwiliwch am glwb chwaraeon

Defnyddiwch ein teclyn chwilio i ddod o hyd i glwb chwaraeon addas yn Abertawe. Gallwch chwilio'n ôl camp, oedran, anabledd neu drwy nodi gair allweddol yn y blwch chwilio.

Nodwch eich geiriau allweddol:
Ar hyn o bryd, mae 44 o ganlyniadau - Tudalen 1 o 5
Dangos
canlyniadau ar gyfer pob tudalen
Trefnu yn ôl:
 • Mae Clwb Cleddyfaeth Abertawe'n hyfforddi yn Neuadd (Chwaraeon) Eglwys Christwell, Heol Trefansel, Trefansel.

 • Mae Clwb Polo Dŵr Abertawe'n hyfforddi ym Mhwll Cenedlaethol Cymru.

 • Mae Cerddwyr Abertawe'n cwrdd mewn lleoliadau amrywiol yng nghefn gwlad lleol.

 • Mae gweithgareddau Grŵp Awyr Agored Abertawe'n cynnwys cerdded a beicio, yn ogystal â gweithgareddau megis dringo a chanŵio.

 • Mae Clwb Cerdded Nordig 360/Mentro Allan yn cwrdd yng Nghanolfan Chwaraeon Traeth a Dŵr 360 ar Fae Abertawe.

 • Mae Clwb Pêl-foli 360 yn hyfforddi yng Nghanolfan Chwaraeon Traeth a Dŵr 360 ar Fae Abertawe.

 • Mae Clwb Pêl-foli Iau 360 yn cwrdd yng Nghanolfan Chwaraeon Traeth a Dŵr 360 ar Fae Abertawe.

 • Mae Trisharks Abertawe'n hyfforddi ym Mhwll Cenedlaethol Cymru.

 • Mae Clwb Treiathlon Bae Abertawe'n hyfforddi ym Mhwll Cenedlaethol Cymru a Stadiwm Liberty.

 • Mae Surfability UK CIC yn gweithredu o Fae Caswell a'r LC yn Abertawe.

Ymwadiad

 • Mae'r wybodaeth yn y teclyn chwilio wedi'i rhoi i ni gan y clybiau. Felly, nid yw Dinas a Sir Abertawe'n atebol am gywirdeb yr wybodaeth.
 • Nid yw Dinas a Sir Abertawe'n derbyn unrhyw atebolrwydd sy'n ymwneud ag unrhyw sefydliad yn y teclyn chwilio.
 • Wrth gysylltu ag unrhyw un o'r clybiau, rydym yn eich annog i wirio bod gan y darparwyr y cymwysterau perthnasol ac yswiriant.
 • Sylwer - nid Dinas a Sir Abertawe sy'n cynnal y clybiau a restrir yn ein teclyn chwilio. Felly, rydym yn eich cynghori i wirio addasrwydd y clwb.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM