Chwilio'r wefan
English
Star

Cyfeiriadur Clybiau Ieuenctid

Gwasanaethau Pobl Ifanc Abertawe, clybiau ieuenctid a rheolwyr timau gwasanaeth.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am waith y prosiectau neu gynlluniau ardaloedd, neu weithgareddau sir gyfan, cysylltwch â'r gweithiwr prosiect priodol. Os nad ydych yn gallu cysylltu ag unrhyw brosiect/weithiwr penodol neu os hoffech gysylltu â'r Gwasanaeth Pobl Ifanc am unrhyw wybodaeth gyffredinol, cysylltwch â'r isod:

Gwasanaethau Pobl Ifanc Dinas a Sir Abertawe

Canolfan Oldway
5ed Llawr Stryd y Berllan
Abertawe
SA1 5LD

Ffon: 01792 633954

Ffacs: 01792 635997

Ebost: youth.service@swansea.gov.uk

Wedi'i bweru gan GOSS iCM