Chwilio'r wefan
English

Cwtsh Abertawe Actif

Gwnewch yn fawr o'ch taith aelodaeth bersonol gydag Abertawe Actif

Gall sesiynau sefydlu traddodiadol mewn campfeydd ddigalonni aelodau newydd, felly rydym wedi creu ymagwedd bersonol i'ch rhoi ar y llwybr i gyflawni eich nodau iechyd a ffitrwydd.

Credwn fod ychydig funudau gydag un o'n hyfforddwyr yn gwneud byd o wahaniaeth i'ch cymhelliant a'ch ymrwymiad, felly mae aelodau newydd Abertawe Actif yn cael cynnig CWTSH.

Cynllun; Wmff; Targed; Symbyliad; Her CWTSH Instructor

Ein nod yw eich helpu i ddod i'r arfer ag ymarfer corff yn rheolaidd a gwneud yn siŵr bod gennych yr holl adnoddau y mae eu hangen arnoch i wireddu eich nodau.

Fel aelod o Abertawe Actif, mae staff gwybodus a phroffesiynol yn awyddus i'ch helpu i ganfod rhaglen ymarfer corff sy'n iawn i chi.

Felly bydd pob aelod newydd yn cael pedair sesiwn CWTSH un i un gyda hyfforddwr yn yr ychydig fisoedd cyntaf ar ôl ymuno.

Yn eich sesiwn gyntaf, bydd yr hyfforddwr yn siarad â chi am eich nodau - p'un ai colli pwysau, tynhau, cadw'n heini neu deimlo'n fwy heini a chwrdd â phobl newydd - bydd yn llunio rhaglen i chi ei dilyn.

Byddwch yn cael tair sesiwn un i un arall dros yr wythnosau canlynol a fydd yn rhoi'r cyfle i chi drafod eich cynnydd ac unrhyw faterion neu ofynion eraill sydd gennych â'ch hyfforddwr ffitrwydd.

Bydd y sesiynau'n dibynnu ar eich profiad a'ch hyder yn y gampfa a byddant yn diwallu eich anghenion unigol.

Trefnu CWTSH nawr

Mae eich taith yn dechrau gyda'ch sesiwn un i un, felly os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny, trefnwch eich sesiwn gyntaf y tro nesaf y byddwch yn ymweld â'r ganolfan y tro nesaf neu ffoniwch ni i drefnu dyddiad addas.

Os ydych eisoes yn gwsmer ac am adolygu eich rhaglen, gallwch hefyd gael CWTSH - nid ydym am i chi golli cyfle!

Wedi'i bweru gan GOSS iCM