Chwilio'r wefan
English
Cymunedau yn gyntaf

Cymunedau'n Gyntaf

Rhaglen gymunedol yw Cymunedau'n Gyntaf sy'n cefnogi agenda trechu tlodi Llywodraeth Cymru.

Mae tair thema i'r rhaglen hon:

  • Cymunedau Ffyniannus
  • Cymunedau Dysg
  • Cymunedau Iachach

Mae pump ardal Cymunedau'n Gyntaf yn Abertawe, ac fe'u gelwir yn glystyrau.

Ariennir y rhaglen Cymunedau'n Gyntaf bresennol tan fis Mawrth 2015.

Ydw i'n byw mewn Clwstwr Cymunedau'n Gyntaf?

Cysylltwch â'ch Tîm Clwstwr Cymunedau'n Gyntaf lleol i ofyn a ydych chi'n byw yn un o'r pum Clwstwr Cymunedau'n Gyntaf. Mae'r tabl yn dangos pa gymunedau, neu weithiau, rannau o gymunedau sydd ym mha Glwstwr Cymunedau'n Gyntaf.

Clystyrau Cymunedau'n Gyntaf a Chymunedau

Clwstwr Cymunedau'n GyntafCymunedau
Clwstwr y GorllewinTownhill, Mayhill, Waun Wen, Brynmelyn a Gors
Clwstwr y Gogledd-orllewinBlaenymaes, Portmead, Penplas, Penlan a rhan o Gendros
Clwstwr y Gogledd-ddwyrainY Clâs, Caemawr, Graigfelen a rhan o Dreforys
Clwstwr y DwyrainSt Thomas, Port Tennant, Y Trallwn, Bonymaen a rhan o Gellifedw
Clwstwr y DeParc Sgeti, Dyfaty, Yr Hafod, Glandŵr a rhan o Sandfields

Neu gallwch ddefnyddio'ch côd post i holi a ydych chi'n byw mewn Clwstwr Cymunedau'n Gyntaf. I wneud hyn, dilynwch y cyfarwyddiadau canlynol:

  1. Cliciwch ar y daenlen Excel
  2. Daliwch y bysellau 'Ctrl' ac 'F' i lawr ar yr un pryd
  3. Nodwch eich côd post, gan gynnwys y bwlch
  4. Os gellir dod o hyd i'ch côd post, rydych chi'n byw mewn Clwstwr Cymunedau'n Gyntaf

Excel Document Swansea Communities First Postcodes (Excel, 57KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Beth os nad wyf yn byw mewn Clwstwr Cymunedau'n Gyntaf?

Gallwch gymryd rhan gyda Chymunedau'n Gyntaf o hyd, cystylltwch â'ch Tîm  Cymunedau'n Gyntaf agosaf i gael mwy o wybodaeth.

Beth sy'n digwydd yn fy Nghlwstwr Cymunedau'n Gyntaf?

Cynhelir llawer o weithgareddau ym mhob Clwstwr Cymunedau'n Gyntaf a llawer o ffyrdd y gallwch gymryd rhan.  Cysylltwch â'ch Tîm Cymunedau'n Gyntaf agosaf i ganfod y gweithgareddau a'r gwasanaethau sydd ar gael yn eich ardal leol a sut gallwch gymryd rhan heddiw.

Hefyd ceir tudalen Cymunedau'n Gyntaf Abertawe ar Facebook lle mae timau'r clystyrau'n hyrwyddo rhai o'r gweithgareddau.

Swansea Communities First Facebook PageYn agor mewn ffenest newydd

Sut gallaf gysylltu â thîm fy Nghlwstwr Cymunedau'n Gyntaf lleol?

Gallwch gysylltu â thîm eich clwstwr Cymunedau'n Gyntaf lleol drwy ffonio neu e-bostio tudalen Cymunedau'n Gyntaf Abertawe ar Facebook.

Cysylltau Cymunedau'n Gyntaf Abertawe

ClwstwrFfônE-bost
Clwstwr y Gorllewin01792 457025alice.greenlees@abertawe.gov.uk
Clwstwr y Gogledd-orllewin01792 578632andrew.chapman@abertawe.gov.uk
Clwstwr y Gogledd-ddwyrain01792 700670shaz.abedean@abertawe.gov.uk
Clwstwr y Dwyrain01792 464751joanne.thomas2@abertawe.gov.uk
Clwstwr y De01792 452300jason.williams@abertawe.gov.uk

Wedi'i bweru gan GOSS iCM