Chwilio'r wefan
English
Lorry

Ymgynghoriad cyn cyflwyno cais cynllunio ar gyfer hen lard Sborion Loreys

Cyfle i fynegi'ch barn: ymgynghoriad cyn cyflwyno cais cynllunio ar dir a adwaenir fel hen lard Sborion Loreys, Clôs Ferryboat, Llansamlet SA6 8PN.

Os hoffech gael yr wybodaeth hon mewn fformat gwahanol e.e. print bras, e-bostiwch Building.Services-PlanningRepresentation@abertawe.gov.uk

Mae Adran Priffyrdd a Chludiant Cyngor Abertawe yn bwriadu cyflwyno cais am ganiatad cynllunio ar gyfer canolfan cerbydau casglu sbwriel arfaethedig.

Bydd y datblygiad yn cynnwys cyfleusterau parcio ar gyfer 44 o gerbydau casglu sbwriel, cyfleuster golchi loriau, gorsafoedd tanwydd, swyddfeydd, cyfleusterau lles a pharcio ar gyfer staff.

Cynlluniau ac arolygon arfaethedig 

PDF Document Former Lorey's scrapyard Planning Statement (PDF, 466KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Former Lorey's scrapyard Planning Application (PDF, 190KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Former Lorey's scrapyard Location plan (PDF, 2MB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Former Lorey's scrapyard Plan (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Former Lorey's scrapyard Transport Statement (PDF, 2MB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Former Lorey's scrapyard Supplementary Ground Investigation report (PDF, 3MB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Former Lorey's scrapyard Ground Investigation report (PDF, 21MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Proposed site - former Lorey's scrapyard

Dyluniad

Mae'r ddogfen hon yn dangos cynllun y safle ac adeiladau a fydd o fewn terfyn y safle.

PDF Document Former Lorey's scrapyard Design and Access Statement (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Strategaeth draeniad

PDF Document Former Lorey's scrapyard Drainage Strategy (PDF, 6MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Ecological surveys

PDF Document Former Lorey's scrapyard Ecological Assessment (PDF, 2MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Sut i gyflwyno sylwadau

Dylai'ch sylwadau ein cyrraedd erbyn 11 Rhagfyr 2018.

Os hoffech gyflwyno sylwadau am y datblygiad arfaethedig hwn, cymerwch gip ar y cynlluniau ac yna e-bostiwch Building.Services-PlanningRepresentation@abertawe.gov.uk.

Neu gallwch ysgrifennu i'r: Grŵp Dylunio Pensaernïol, Gwasanaethau Adeiladau Corfforaethol, Heol y Gors, Cwmbwrla, Abertawe SA5 8LD. 

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Caiff eich sylwadau eu hystyried cyn gwneud y penderfyniad i gyflwyno'r cais hwn ar gyfer caniatad cynllunio ai peidio.

Efallai bydd y sylwadau rydych chi'n eu cyflwyno ar gael i'w gweld gan y cyhoedd, ond ni chaiff eich manylion, e.e. eich cyfeiriad e-bost neu'ch cyfeiriad cartref, eu dangos. Os caiff y prosiect hwn ei gyflwyno ar gyfer caniatad cynllunio, gallwch hefyd gyflwyno sylwadau ar y cam hwnnw.

WiFi a chyfrifiaduron ar gael am ddim

Os oes angen mynediad at y we neu WiFi arnoch i weld y cynlluniau a chyflwyno'ch sylwadau, ewch i  Llyfrgell Llansamlet neu any other library in Swansea. Mae Llyfrgell Llansamlet ar agor ar yr adegau canlynol:

DyddiadAmser
Dydd Mawrth9.00am - 6.00pm
Dydd Mercher2.00pm - 6.00pm
Dydd Gwener2.00pm - 6.00pm
Dydd Sadwrn9.00pm - 1.00pm
Wedi'i bweru gan GOSS iCM