Chwilio'r wefan
English
Pencil in a box

Rhoi gwybod am newid amgylchiadau a all effeithio ar eich Treth y Cyngor

Pa newidiadau ddylech chi ddweud wrthym amdanynt?

Dylech ddweud wrthym am newidiadau fel:

  • Newid enw - mae angen i ni sicrhau bod yr enw cywir i'w weld ar eich bil
  • Os ydych yn symud tŷ - efallai y bydd angen addasu swm Treth y Cyngor mae'n rhaid i chi ei dalu
  • Os bydd nifer y bobl sy'n byw yn eich eiddo'n newid - efallai y cewch hawlio gostyngiad neu efallai y bydd angen i chi ddweud wrthym na ddylai gostyngiad rydych eisoes yn ei gael fod yn berthnasol mwyach.
  • Newid yn y sawl sy'n berchen ar eiddo - mae angen i ni sicrhau bod y person cywir yn atebol am Dreth y Cyngor.

Dweud am newid cyfeiriad fel y gallwn ddiweddaru ein cofnodion Treth y Cyngor

Dywedwch wrthym os ydych yn symud cartref fel y gallwn ddiweddaru'ch cofnodion Treth y Cyngor.

Gofyn i ni ddiddymu eich Gostyngiad Person Sengl Treth y Cyngor

Rhowch wybod i ni os nad ydych yn byw ar eich pen eich hunan mwyach.

Adrodd am newidiadau eraill mewn amgylchiadau sy'n effeithio ar eich Treth y Cyngor

Dywedwch wrthym am newidiadau eraill a all effeithio ar eich bil Treth y Cyngor.

Gofynnwch am wybodaeth am eich Treth y Cyngor

Gofynnwch gwestiwn i ni neu gofynnwch i ffurflen gael ei hanfon atoch.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM