Chwilio'r wefan
English
Information

Gwybodaeth am fil blynyddol Treth y Cyngor

Manylion taliadau Treth y Cyngor blynyddol Abertawe ar gyfer blwyddyn ariannol a hefyd wybodaeth am sut caiff Treth y Cyngor ei gwario.

PDF Document Gwybodaeth am fil Treth y Cyngor 2017 2018 (PDF, 3MB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Taliadau Treth y Cyngor blynyddol 2017 2018 (PDF, 66KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Mae rhan o Dreth y Cyngor rydych yn ei thalu yn cyfateb i braesept y mae'r cyngor yn ei gasglu ar ran Heddlu De Cymru. Gorchymyn yw 'praesept' a gyhoeddir gan un corff (yr heddlu yn yr achos hwn) i gorff arall, gan nodi cyfradd y dreth i'w chodi a'i chasglu ar ei ran.

PDF Document Praesept Comisiynydd Heddlu De Cymru 2017 2018 (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM