Chwilio'r wefan
English
Information

Gwybodaeth am fil blynyddol Treth y Cyngor

Manylion taliadau Treth y Cyngor blynyddol Abertawe ar gyfer blwyddyn ariannol 2016-17 a hefyd wybodaeth am sut caiff Treth y Cyngor ei gwario.

PDF Document Gwybodaeth am fil Treth y Cyngor 2016-17 (PDF, 290kb)Yn agor mewn ffenest newydd  gan gynnwys manylion am sut caiff Treth y Cyngor ei gwario.

( PDF Document Gwybodaeth am fil Treth y Cyngor 2015-16 (PDF, 484kb)Yn agor mewn ffenest newydd)

PDF Document Taliadau Treth y Cyngor blynyddol 2016-17 (PDF, 68kb sy'n agor ffenest newydd) (PDF, 67kb)Yn agor mewn ffenest newydd

( PDF Document Taliadau Treth y Cyngor blynyddol 2015-16 (PDF, 68kb)Yn agor mewn ffenest newydd)

Mae rhan o Dreth y Cyngor rydych yn ei thalu yn cyfateb i braesept y mae'r cyngor yn ei gasglu ar ran Heddlu De Cymru.

Gorchymyn yw 'praesept' a gyhoeddir gan un corff (yr heddlu yn yr achos hwn) i gorff arall, gan nodi cyfradd y dreth i'w chodi a'i chasglu ar ei ran.

PDF Document Praesept Comisiynydd Heddlu De Cymru 2016 -17 (PDF, 518kb)Yn agor mewn ffenest newydd

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM