Chwilio'r wefan
English

Gwasanaethau i bobl sengl ddigartref, gan gynnwys hostelau

Efallai y byddwch yn sylweddoli mai hostel yw'ch unig opsiwn. Mae hostelau'n darparu llety a bydd gweithwyr cefnogaeth yn eich helpu i ddod o hyd i lety parhaol.

Math o LetyEnw a ChyfeiriadSut i Gysylltu
Hostel mynediad uniongyrchol (pobl sengl a pharau dros 18 oed yn unig)
Caer Las - Hostel Stryd Paxton, 1a Stryd Paxton, Abertawe, 01792 459288
Caer LasYn agor mewn ffenest newydd
Cyfeirio gan Opsiynau Tai neu hunangyfeirio
Hostel mynediad uniongyrchol (pobl sengl a pharau dros 18 oed yn unig)Wallich Clifford - Hostel Dinas Fechan, Y Strand, Abertawe, 01792 648031 
The WallichYn agor mewn ffenest newydd 
Cyfeirio gan Opsiynau Tai neu hunangyfeirio
Hostel mynediad uniongyrchol (gwrywod sengl dros 25 oed yn unig)Cenhadon Elusen, Y Strand, Abertawe
01792 464604
Cyfeirio gan Opsiynau Tai neu hunangyfeirio

Efallai mae angen cefnogaeth neu help arnoch i ddod o hyd i rywle i aros. Efallai bydd y sefydliadau hyn yn eich helpu gan ddibynnu ar eich amgylchiadau.

 

Women's AidYn agor mewn ffenest newydd
01792 644683

Byw Heb OfnYn agor mewn ffenest newydd
0808 8010800

Welsh Refugee CouncilYn agor mewn ffenest newydd
3ydd LlawrTy'r Gelli, Maes y Gelli, Abertawe, SA1 5DF
01792 630180

Caer LasYn agor mewn ffenest newydd
Mae Canolfan Fynediad Caer Lasyn cynnig cyngor ar dai, budd-daliadau, cyffuriau ac alcohol ac iechyd meddwl ac maent yn darparu cyngor, cymorth a gwasanaeth eiriolaeth i bobl ddigartref, y rhai sydd mewn perygl o golli eu cartref neu sydd ag anghenion cefnogi tai. 

Y Strand, Abertawe, SA1 2AW
01792 467024

Wedi'i bweru gan GOSS iCM