Chwilio'r wefan
English
Pencil in a box

Gwneud cais am ad-daliad Treth y Cyngor

Os ydych chi wedi talu gormod ac rydych am hawlio ad-daliad, cwblhewch y manylion yn y ffurflen isod.

Mae modd gordalu am y rhesymau canlynol:

  • Gadael eiddo
  • Gostyngiad neu eithriad
  • Gostyngiadau i bensiynwyr
  • Gostyngiadau band
  • Cymhorthdal i bobl anabl

Ar ôl dilysu eich cais, byddwn yn ymdrechu i'ch ad-dalu o fewn 7 i 10 niwrnod.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM