Chwilio'r wefan
English
Information

Gwybodaeth sylfaenol am Dreth y Cyngor

Popeth y mae angen i chi ei wybod am Dreth y Cyngor

Beth yw Treth y Cyngor?

Mae Treth y Cyngor yn ffurf ar drethiad lleol.

Pwy sy'n gorfod talu Treth y Cyngor?

Fel rheol gyffredinol, y sawl sy'n defnyddio eiddo sy'n gorfod talu Treth y Cyngor ac fel arfer y perchennog neu'r tenant fydd hynny.

Faint mae'n rhaid i mi ei dalu ar gyfer Treth y Cyngor?

Cewch wybod beth yw'r band a'r tâl ar gyfer eich eiddo chi

Apelio yn erbyn eich Treth y Cyngor

Yr hyn y cewch apelio yn ei erbyn a sut mae apelio.

Prif breswylfa Treth y Cyngor

Esboniad o'r term 'unig neu brif breswylfa' fel y mae'n berthnasol i Dreth y Cyngor.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM