||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu| Cwcis
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.abertawe.gov.uk/index.cfm?articleid=1458
||

Genedigaethau, Marwolaethau, Phriodasau a Partneriaeth Sifil

image depicting Garden at Swansea Celebration Suite

Mae Swyddfa Gofrestru Abertawe'n ymdrin â chofrestru genedigaethau, marwolaethau, priodasau a phartneriaethau sifil yn ardal Abertawe.

Rydym yn ceisio darparu gwasanaeth cyfeillgar a chroesawgar os ydych yn cofrestru genedigaeth neu farwolaeth neu'n cymryd rhan mewn seremoni sifil, dathlu neu ddinasyddiaeth.
  

"Darparu gwasanaeth urddasol a sensitif sy'n cwmpasu hapusrwydd a difrifwch holl ddefodau newid byd"

  
Byddwn yn gwrando ar eich sylwadau a'u defnyddio i wella ein gwasanaeth lle bynnag y bo hynny'n bosib.

Rydym yn adain orllewinol y Ganolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth. Mae maes parcio ar gael, a gall cadeiriau olwyn gael mynediad i'n Swyddfa Gofrestru a'r Ystafell Ddathlu.


Ymweld â'r Swyddfa Gofrestru

Ni cheir mynediad i'r Swyddfa Gofrestru drwy brif fynedfa'r Ganolfan Ddinesig. Rhaid i'r rhai sy'n ymweld â'r Swyddfa Gofrestru ddefnyddio ffordd fynediad y Gorllewin (ochr y Mwmbwls) a defnyddio'r mannau parcio dynodedig ym maes parcio'r Gorllewin.

Ein horiau agor yw dydd Llun i ddydd Iau 8.30am tan 4.30pm a dydd Gwener 8.30am tan 4.00pm drwy drefnu apwyntiad yn unig. Ffoniwch ni ar 01792 636188 i drefnu apwyntiad.

  
Dilynwch y dolenni isod i gael manylion y seremonïau rydym yn eu cynnig.

image depicting Cofrestru Genedigaeth
Mae'n rhaid cofrestru genedigaeth eich baban o fewn 42 diwrnod o'r dyddiad geni. Bydd yr enedigaeth yn cael ei chofrestru yn y dosbarth lle y digwyddodd yr enedigaeth.
 
image depicting Renewal of Marriage Vows Register
Mae'n bleser gan Ddinas a Sir Abertawe gynnig amrywiaeth o seremonïau newydd a fydd yn cael eu creu'n unigol i weddu i anghenion yr achlysur.
 
image depicting Seremonïau Dinasyddiaeth
Croeso i Seremonïau Dinasyddiaeth Dinas a Sir Abertawe.
 
image depicting Partneriaethau Sifil
Darperir Cofrestru Partneriaethau Sifil ar gyfer cyplau sy'n oedolion o'r un rhyw sydd am ymgymryd â chytundeb cyfreithiol rwymol.
 
image depicting White roses
Sut mae cael copiau o dystysgrifau Abertawe
 
image depicting Lilies
Mae'n rhaid cofrestru marwolaeth o fewn 5 niwrnod o ddyddiad y farwolaeth, yn y dosbarth lle y digwyddodd.
 
image depicting Three Cliffs
Mae'n bleser gennym ddarparu gwybodaeth i chi ynglyn â phriodi yn Abertawe ac rydyn ni'n gobeithio y bydd hynny o gymorth i chi wrth i chi gynllunio eich diwrnod arbennig.
 
image depicting Registrars
Byddem yn fwy na pharod i'ch helpu gyda threfniadau eich seremoni. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â'r Swyddfa Gofrestru.
 
© 2014 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340