||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu| Cwcis
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.abertawe.gov.uk/index.cfm?articleid=2013
||

Mynediad i Wasanaethau

image depicting Documents

Rydym yn gweithio ym meysydd Cydraddoldeb ac Ymgynghori i ddiddymu rhwystrau ac i wella sut gall pobl cyrraedd y gwasanaethau mae eu hangen.

Rydym yn gyfrifol am ddatblygu, adolygu, gwerthuso, monitro a chynghori ar bolisïau a strategaethau corfforaethol ar gyfer materion cydraddoldeb (gan gynnwys Oed, Anabledd, Rhyw, Hil, Crefydd/Cred, Tueddfryd Rhywiol a'r Iaith Gymraeg) ac ar gyfer Ymgynghori.

Mae'r maes hwn o waith yn cynnwys:

  • Cynllun a Chanllaw Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
  • Monitro a gwerthuso sut mae adrannau'n rhoi asesiadau effaith cydraddoldeb ar waith
  • Cynllun a chanllaw'r Iaith Gymraeg
  • Gwaith datblygu strategaeth Rhwydwaith 50+
  • Strategaeth ymgynghori, cronfa ddata a chanllawiau
  • Rheoli Lleisiau Abertawe, panel dinasyddion y cyngor
  • Rhoi cyngor i feysydd gwasanaeth ar ymgynghori/cyfranogiad.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch ag unrhyw un ohonom gan ddefnyddio'r manylion isod:

Y Tîm Mynediad i Wasanaethau
Ystafell 2.4.1
Canolfan Ddinesig
Heol Ystumllwynarth
Abertawe    SA1 3SN
accesstoservices@abertawe.gov.uk 

 
Rheolwr

Mr Euros Owen
01792 636907 neu euros.owen@abertawe.gov.uk


Swyddogion Datblygu Polisïau

Mrs Sherill Hopkins      
01792 636736 neu sherill.hopkins@swansea.gov.uk

Mr Phil Couch
01792 636703 neu phil.couch@swansea.gov.uk

Miss Kirsty Roderick 
01792 636736 neu kirsty.roderick@swansea.gov.uk

Mrs Catherine Window
01792 636736 neu catherine.window@swansea.gov.uk  

Yr Iaith Gymraeg

01792 636703 or cymraeg@abertawe.gov.uk

Cydlynydd Ymgynghori

consultation@abertawe.gov.uk

Mrs Rhian Millar
01792 636732 neu rhian.millar@abertawe.gov.uk


Strategaeth Pobl Hy^n
50plus@swansea.gov.uk  neu dros50@abertawe.gov.uk

Swyddog Datblygu Rhwydwaith 50+

Mrs Ann Williams
01792 636703 neu ann.williams2@abertawe.gov.uk

Compact a'r Trydedd Sector

Cydlynydd Perthynas a'r Sector Gwirfoddol

Mr Spencer Martin 
01792 636734 neu spencer.martin@swansea.gov.uk

Mae Dinas a Sir Abertawe yn ymroddedig i ganfod barn ei thrigolion, rhanddeiliaid eraill yn Abertawe a gweithwyr niferus y Cyngor.
 
Mae'r Cyngor yn cydnabod y gall gwahaniaethau pobl olygu eu bod yn wynebu gwahaniaethu yn eu bywyd pob dydd. Mae'r cyngor yn ymrwymedig i drin pobl yn deg ac yn unol â'u hanghenion ym mhob gwasanaeth.
 
image depicting Volunteers at Pennard
Mae gan Abertawe Trydedd Sector sy'n ffynnu ac mae Dinas a Sir Abertawe'n gweithio gyda sefydliadau gwirfoddol drwy drefniant COMPACT y cytunwyd arno.
 
© 2014 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340