||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu| Cwcis
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.abertawe.gov.uk/index.cfm?articleid=9844
||

Ymchwil a Gwybodaeth

image depicting Research & Information Unit Logo

Mae'r tudalennau hyn yn cynnwys amrywiaeth o ystadegau, gwybodaeth a dadansoddiad am Ddinas a Sir Abertawe, ei phoblogaeth a'i daearyddiaeth.

Gobeithiwn y dewch o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano ar y gwe-dudalennau hyn ond os nad ydych, cysylltwch â ni a byddwn yn gwneud ein gorau i'ch cynghori neu'ch cyfeirio i ffynonellau gwybodaeth posib.

Cliciwch ar y dolenni isod i gael mwy o wybodaeth am ein gwaith ac i weld yr wybodaeth sydd ar gael gennym ar hyn o bryd. Os oes gennych unrhyw adborth, neu os hoffech awgrymu cynnwys ychwanegol neu welliannau i'r tudalennau hyn, mae croeso i chi gysylltu â ni.

© 2014 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340