Chwilio'r wefan
English
/applvdata/goss/content/media/page_icon/Active Swansea logo

Nofio

Cewch fwy o wybodaeth am nofio yn Abertawe

Penlan swimming pool
junior swimming
Penyrheol swimming pool
Penlan swimming pool
junior swimming
Penyrheol swimming pool

Mae nofio'n weithgaredd am oes sy'n gwneud lles i'r corff cyfan. Gall fod yn elfen groes-hyfforddi o'ch sesiynau cadw'n heini rheolaidd am ei fod yn ffordd wych o ymarfer y corff cyn sesiwn hyfforddi. Ar ben hyn, mae nofio gydag aelodau'r teulu a ffrindiau'n ffordd wych o gael hwyl a bod yn actif ar yr un pryd.

Amserlenni ein pyllau:

Hwyl yn y dŵr!
Gwisgwch eich gogls a dewch i ddysgu nofio. Beth bynnag eich oedran, gallwn eich helpu chi (a'ch plant) i ddysgu nofio â hyder.

 

Nofio i oedolion

Rydym yn darparu gwersi nofio i oedolion, sy'n cynnwys cyrsiau i ddechreuwyr ac i'r rhai sydd am wella.

Nofio am ddim

Nofio am ddim i bobl ifanc dan 16 oed a phobl dros 60 oed

Wedi'i bweru gan GOSS iCM