Chwilio'r wefan
English
Park and share

Parcio a Rhannu

Mae cyfleuster maes parcio am ddim bellach ar gael oddi ar gyffordd 46 yr M4 i bobl sydd am barcio'u cerbydau ac yn rhannu gweddill eu taith.

Mae'r safle yn Felindre ar agor 24 awr y dydd, 7 niwrnod yr wythnos ac yn cynnig lle diogel i barcio'ch car. Bydd arwyddion o gyffordd 46 yr M4 yn dangos y ffordd.

Mae rhannu ceir yn ddull wedi'i brofi o leihau tagfeydd ac allyriadau Co2 niweidiol sy'n effeithio ar ein hamgylchedd. Gall arwain at gostau gyrru is drwy leihau swm y petrol a ddefnyddir a chostau parcio.

I gael mwy o wybodaeth neu os hoffech gyflwyno sylw ar y gwasanaeth hwn, e-bostiwch cludiant@abertawe.gov.uk.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM