Chwilio'r wefan
English
Reuse shop

Siopa Ailddenfyddio - Trysorau'r Tip

Mae'r siop arloesol hon yn Llansamlet yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref (HWRC). Rydym ar agor 7 niwrnod yr wythnos.

Tip Treasures - reuse shop

Mae'r siop yn gwerthu amrywiaeth o eitemau gan gynnwys llyfrau, teganau, crochenwaith, addurniadau, celfi ac eitemau trydan. Roedd yr holl eitemau yn y siop ar eu ffordd i'r safle tirlenwi neu wedi'u torri'n ddarnau i'w hailgylchu, ond mae staff yn yr HWRC yn gofyn i'r cyhoedd a ellir ailgylchu unrhyw eitemau maent yn eu taflu. Mae unrhyw beth y gellir ei ailddefnyddio'n mynd yn syth i'r siop er mwyn cael cartref newydd. Bydd hyn yn cadw swm sylweddol rhag mynd i 'wastraff' o safleoedd tirlenwi ac yn rhoi bywyd o'r newydd i lawer o eitemau.

Mae llwyddiant aruthrol y siop a swm y deunydd sy'n dod yno yn golygu ein bod wedi ehangu'r siop sawl gwaith. Bellach mae adran ar gyfer eitemau trydan, lle byddwch yn dod o hyd i bopeth o lampau i setiau teledu, y mae pob un ohonynt wedi cael prawf diogelwch.

Mae'r prisiau'n dechrau o £1 a bydd yr holl arian a godir yn mynd at brosiectau addysgol a gynhelir gan dîm ailgylchu'r cyngor!

Dewch i gael bargen. Rydym yn croesawu stoc newydd, felly os ydych chi'n gwacáu eich tŷ, gallwch ddod ag unrhyw eitemau y gellir eu hailddefnyddio'n syth i'r siop.

Cofiwch mai sbwriel un person yw trysor person arall.

Oriau agor

Dydd Llun - dydd Sul, 9.30am - 4.30pm

Sut i ddod o hyd i ni

Rydym yn Safle Ailgylchu Cymunedol Llansamlet, Clôs Ferryboat, Parc Menter Abertawe, Llansamlet, Abertawe SA6 8QN.

Os bydd angen i gerddwyr fynd i'r siop, dylent fynd i swyddfa'r Safle Byrnu'n gyntaf.


View Larger Map

Wedi'i bweru gan GOSS iCM